Powrót do spisu jednostek

Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Newelska 6, Warszawa 01-447
Email
Jan.Owsinski@ibspan.waw.pl
WWW
www.ibspan.waw.pl

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk powstał w roku 1976, ale jest kontynuatorem działalności wielu wcześniej istniejących placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk, w tym istniejącego w latach 1954 - 1962 Zakładu Automatyki PAN.

Instytut prowadzi badania teoretyczne i zastosowaniowe w obszarze szeroko rozumianej analizy systemowej. Badania te prowadzone są w dwóch priorytetowych kierunkach:

 • wspomaganie podejmowania decyzji z użyciem nowoczesnych technik informacyjnych, oraz
 • analiza systemowa w ochronie środowiska i zrównoważonym (trwałym) rozwoju.

w których można wyróżnić następujące obszary tematyczne:

 • analiza systemowa;
 • logika rozmyta i jej zastosowania;
 • inteligentna analiza danych i odkrywania wiedzy;
 • metody optymalizacji;
 • modelowanie systemów;
 • komputerowe systemy wspomagania decyzji;
 • metody stochastyczne w podejmowaniu decyzji;
 • statystyczne sterowanie jakością i teoria niezawodności;
 • metody badań operacyjnych i systemowych z zastosowaniami w zagadnieniach niezawodności i jakości, transporcie, bankowości i finansach, ochronie środowiska i zarządzaniu.

Instytut Badań Systemowych PAN (IBS PAN) ma duże tradycje i jest ważnym ośrodkiem badań matematycznych podstaw podejmowania decyzji zarówno w skali kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Od początku swego istnienia prowadzi badania dotyczące modelowania matematycznego, optymalizacji i sterowania optymalnego, będące kontynuacją badań prowadzonych jeszcze w instytutach będących poprzednikami IBS PAN. Inne badania z tego kierunku, które decydują o przynależności Instytutu do światowej czołówki, są związane z zastosowaniami logiki rozmytej w systemach wspomagania podejmowania decyzji i inżynierii wiedzy. Silną pozycję mają też zespoły zajmujące się rozwijaniem metod modelowania i zarządzania niepewnością i nieprecyzyjnością, a także zarządzania ryzykiem, z użyciem metod statystycznych, rozmytych i posybilistycznych.

Ważne miejsce w programie badań instytutu zajmują prace związane z zagrożeniami środowiska przyrodniczego, ochroną wód i powietrza atmosferycznego, wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdrowie, energetyką i zmianami klimatycznymi, które nabrały szczególnej intensywności w ostatnich latach.

Prowadzenie tak szerokich badań wymaga współpracy z ekspertami i zespołami badawczymi z wielu dziedzin, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Instytut szeroko współpracuje zarówno z indywidualnymi naukowcami, jak i z całymi zespołami spoza instytutu w ramach sieci naukowych, projektów europejskich i międzynarodowych, międzyrządowych, ministerialnych i finansowanych przez inne podmioty, a także w ramach współpracy bilateralnej Polskiej Akademii Nauk.

Ważnym elementem misji Instytutu jest rozwój młodych kadr, nie tylko własnych, ale także całego polskiego środowiska związanego z badaniami systemowymi. Rada Naukowa instytutu jest często wybierana przez badaczy z tego środowiska do prowadzenia przewodów/postępowań doktorskich i habilitacyjnych. Rada Naukowa IBS PAN ma prawa do nadawania habilitacji i doktoratów z zakresu automatyki i robotyki oraz informatyki. Od lat instytut prowadzi studia doktoranckie „Techniki informacyjne – teoria i zastosowania”, od roku 2010 koordynuje projekt w ramach programu Międzynarodowych Projektów Doktoranckich prowadzonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, a od 2011 uczestniczy w konsorcjum instytutów Polskiej Akademii Nauk prowadzącym międzynarodowe interdyscyplinarne studia doktoranckie „Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania”.

Instytut prowadzi również intensywną działalność wydawniczą i popularyzatorską. Wiodącymi publikacjami Instytutu są: kwartalnik „Control & Cybernetics”, wydawany w języku angielskim nieprzerwanie od roku 1972, oraz seria wydawnicza „Badania Systemowe”, w której ukazało się do tej pory kilkadziesiąt monografii i materiałów konferencyjnych, w znacznej mierze także w języku angielskim.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku