Powrót do spisu jednostek

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Dorodna 16, Warszawa 03-195
Email
e.godlewska@ichtj.waw.pl
WWW
www.ichtj.waw.pl

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) powstał w 1983 roku w wyniku wydzielenia, istniejącego od 1955 roku, oddziału Instytutu Badań Jądrowych, zlokalizowanego w Warszawie na Żeraniu. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie radiochemii, chemii jądrowej, chemii radiacyjnej i jądrowej inżynierii chemicznej, radiobiologii. Ma szereg osiągnięć technologicznych, takich jak opracowanie oraz wdrożenie w kraju i za granicą radiacyjnych technologii sterylizacji i utrwalania żywności, modyfikacji polimerów i półprzewodników oraz instalacji stosujących technologie radiacyjne w ochronie środowiska. Instytut posiada pięć akceleratorów elektronów o energiach od 2 do 10 MeV oraz mocy od 10 do 20 kW. W 2010 roku IChTJ, jako jeden z około dwudziestu instytutów w świecie, uzyskał status Collaborating Centre in Radiation Technology and Industrial Dosimetry nadany przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA). Dwa instytutowe laboratoria: Laboratorium Pomiarów Dawek Technologicznych i Samodzielne Laboratorium Identyfikacji Napromieniowania Żywności są laboratoriami akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji. To drugie jest również laboratorium referencyjnym Ministerstwa Zdrowia w zakresie jakościowego badania obecności napromieniowanych składników w żywności. IChTJ prowadzi studium doktoranckie i posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie chemii.

IChTJ wydaje dwa czasopisma: „Nukleonikę” i „Postępy Techniki Jądrowej” oraz publikacje będące wynikiem prac badawczych prowadzonych przez pracowników Instytutu – monografie, raporty.

„Nukleonika” jest to kwartalnik naukowy wydawany w języku angielskim od 1956 roku. Publikuje prace m.in. z zakresu: chemii jądrowej i radiacyjnej, chemii izotopów, fizyki jądrowej, radiochemii i radiobiologii; technologii jądrowych, fizyki plazmy i fuzji jądrowej, prezentujące dorobek jądrowych instytutów badawczych w Europie i na świecie. Od 2001 roku ma Impact Factor.

„Postępy Techniki Jądrowej” jest to kwartalnik naukowo-informacyjny wydawany w języku polskim od 1957 roku. Jego zadaniem jest informowanie oraz kształcenie społeczeństwa w zakresie energetyki jądrowej i szeroko rozumianej atomistyki, w tym zastosowań technik jądrowych i izotopowych, zwłaszcza w medycynie, energetyce (m.in. bezpieczeństwa elektrowni jądrowych), ochronie radiologicznej i innych dziedzinach gospodarki.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku