Powrót do spisu jednostek

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Świętokrzyska 20, Warszawa 00-002
Email
dw@ierigz.waw.pl
WWW
www.ierigz.waw.pl
NIP
525-00-09-341

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB) jest samodzielną placówką naukowo-badawczą z ponad 60-letnim dorobkiem naukowym i doświadczeniem w analizowaniu procesów ekonomiczno-produkcyjnych polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Badania naukowe realizowane są w oparciu o statutową działalność naukową, zadania Programu Wieloletniego „Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej”, funkcję Agencji Łącznikowej FADN (Farm Accountancy Data Network) oraz krajowe i międzynarodowe projekty badawcze.

Rezultaty prac naukowo-badawczych IERiGŻ-PIB publikowane są w formie drukowanej i elektronicznej w wydawnictwach własnych, w ramach następujących serii wydawniczych:

Studia i Monografie – wydawnictwo ciągłe obejmujące syntezy zakończonych badań, monografie i studia naukowe.

Analizy Rynkowe – raporty ukazujące się raz lub dwa razy w roku. Przedstawiają analizę stanu i prognozę rozwoju sytuacji na rynkach podstawowych produktów rolno-spożywczych (mleka, mięsa, zbóż, ziemniaków, cukru, rzepaku, owoców i warzyw, ryb, drobiu i jaj, pasz), rynku środków produkcji i usług dla rolnictwa, rynku ziemi, w handlu zagranicznym i popycie na żywność.

Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa – coroczna publikacja prezentująca i oceniająca sytuację produkcyjno-ekonomiczną rolnictwa i pozostałych segmentów gospodarki żywnościowej w danym roku.

Raporty Programu Wieloletniego 2011-2014 - zawierają wyniki prac prowadzonych w ramach poszczególnych zadań programu „Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej”. Raporty dostępne są bezpłatnie na stronie www.ierigz.waw.pl

Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy – wydawnictwa ciągłe, obejmujące pierwsze doniesienia z badań oraz prace o charakterze przyczynkowym.

Rynek Rolny – miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji i usług dla rolnictwa. Biuletyn dostępny jest bezpłatnie na stronie www.ierigz.waw.pl

Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych – coroczna publikacja prezentująca wielkość produkcji, koszty i dochody wybranych działalności produkcji rolniczej w danym roku.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej – kwartalnik z recenzowanymi artykułami o tematyce z zakresu ekonomiki rolnictwa, organizacji przedsiębiorstw rolnych i polityki agrarnej.

Oferta wydawnicza IERiGŻ-PIB znajduje się na stronie www.ierigz.waw.pl/wydawnictwa. Wyniki badań IERiGŻ-PIB wykorzystywane są w kształtowaniu polityki państwa wobec wsi i rolnictwa. Na zlecenie najważniejszych organów administracji państwowej (Sejm, Senat, URM, Kancelaria Prezydenta, MRiRW, MF, NIK), agend rządowych (ARR, ARiMR), sądów i urzędów statystycznych, a także przedsiębiorstw, firm oraz związków producentów i przetwórców, opracowywane są ekspertyzy dotyczące sytuacji w gospodarce żywnościowej i na obszarach wiejskich.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku