Powrót do spisu jednostek

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Instytucka 3, Jabłonna 05-110
Email
t.misztal@ifzz.pan.pl
WWW
www.ifzz.pl

Działalność Instytutu

Instytut w Jabłonnie, od czasu jego utworzenia w 1955 roku, prowadzi badania naukowe w dziedzinach fizjologii i żywienia zwierząt. Są to przede wszystkim badania podstawowe, prowadzone na drobiu, świniach i przeżuwaczach oraz na zwierzętach laboratoryjnych. Obiektem badań są również symbiotyczne drobnoustroje zasiedlające przewód pokarmowy ssaków roślinożernych. W ostatnich latach do gatunków zwierząt gospodarskich dołączyły także Bóbr europejski oraz Jeleń szlachetny.

Szczegółowa problematyka badań realizowanych w Instytucie skupia się w trzech kierunkach:

I. Żywienie a rozwój, stan zdrowotny i dobrostan zwierząt oraz ochrona środowiska

  • Zależności między bioaktywnymi składnikami pokarmu a budową, mikroflorą i stanem zdrowotnym przewodu pokarmowego oraz dobrostanem zwierząt
  • Proekologiczne strategie żywienia zwierząt
  • Systemy żywienia zwierząt o podwyższonym statusie higienicznym i mikrobiologicznym
  • Biologia drobnoustrojów zasiedlających komory fermentacyjne roślinożernych

II. Jakość produktów zwierzęcych, jako funkcja czynników żywieniowych i endogennych

  • Modyfikowanie jakości produktów pochodzenia zwierzęcego poprzez zmiany zawartości i kierunku przemian biologicznie aktywnych składników pokarmowych
  • Model wzrostu i składu ciała zwierząt jako funkcja czynników egzogennych i endogennych

III. Molekularne i hormonalne regulacje procesów fizjologicznych

  • Regulacja procesów wzrostu i rozrodu na poziomie ośrodkowego układu nerwowego
  • Mechanizmy integrujące aktywność podwzgórzowo-przysadkowych układów neuroendokrynnych
  • Hormonalne regulacje struktury i funkcji układu pokarmowego

Instytut wydaje własne czasopismo naukowe (kwartalnik) o zasięgu międzynarodowym „Journal of Animal and Feed Sciences”, w którym publikowane są prace autorów polskich i zagranicznych z zakresu żywienia, paszoznawstwa i hodowli zwierząt. Czasopismo to jest umieszczone na tzw. liście filadelfijskiej, posiada znaczący impact factor (0,659 za rok 2010) i jest indeksowane przez wiele baz związanych z naukami rolniczymi.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku