Powrót do spisu jednostek

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Targowa 45, Warszawa 03-728
Email
goslicka@igpim.pl
WWW
www.igpim.pl
NIP
526-26-62-733

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa jest instytutem badawczym kontynuującym tradycje powołanego w 1949 r. Instytutu Urbanistyki i Architektury.

Instytut zajmuje się problematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki komunalnej na wszystkich poziomach podziałów administracyjnych i funkcjonalnych. W tym zakresie wykonuje prace badawcze, monitoring zachodzących procesów, prognozowanie zmian, metodykę opracowań planistycznych i projektowych, koncepcje rozwiązań systemowych i szczegółowych, tworzenie propozycji rozwiązań prawnych, standaryzację i normowanie z zakresu gospodarki przestrzennej i komunalnej, bieżące doradztwo dla administracji rządowej. Posiada też doświadczenie w pracach na rzecz ochrony środowiska.

Kadrę Instytutu stanowią m.in. architekci, urbaniści, geografowie, biolodzy, ekonomiści, socjologowie i prawnicy. W oparciu o doświadczony i interdyscyplinarny zespół, Instytut prowadzi również szkolenia z zakresu planowania przestrzennego, zarządzania nieruchomościami i gospodarki komunalnej, organizuje konferencje międzynarodowe oraz seminaria i warsztaty.

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w swoich publikacjach – w kwartalniku „Człowiek i Środowisko” oraz w wydawnictwach nieperiodycznych – prezentuje osiągnięcia naukowe i doświadczenia praktyki w dziedzinach gospodarki przestrzennej, gospodarki komunalnej, urbanistyki, architektury, infrastruktury społecznej i technicznej wraz z uwarunkowaniami przyrodniczymi, gospodarczymi, ludnościowymi, politycznymi, prawnymi i innymi, związanymi z szeroko rozumianym kształtowaniem środowiska człowieka i gospodarowaniem w tym środowisku.

Kwartalnik „Człowiek i Środowisko” jest adresowany do instytutów, wyższych uczelni zajmujących się bezpośrednio i pośrednio problemami, o których mowa wyżej, planistów przestrzennych, urbanistów, architektów, pracowników i działaczy wszystkich szczebli administracji rządowej i samorządowej, działaczy zajmujących się ochroną środowiska i innych.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku