Powrót do spisu jednostek

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Nowy Świat 72, Warszawa 00-382
Email
dorota.peczlewicz@gmail.com
WWW
www.ihnpan.waw.pl

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie istnieje od 1954 r. (Poprzednio: 1954–1958 Zakład Historii Nauki; 1958–1974 Zakład Historii Nauki i Techniki; 1974–1977 Zakład Historii Nauki, Oświaty i Techniki; 1977–1994 Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki; 1994–2011 Instytut Historii Nauki). Uprawiane specjalności naukowe to: historia nauki, historia nauk społecznych, historia nauk ścisłych, historia nauk technicznych, historia medycyny i historia oświaty. Odzwierciedla to polską koncepcję historii nauki. Prace naukowe skupiają się w dwóch zakładach: Zakładzie Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki (Sekcja Historii Nauk Ścisłych i Techniki, Sekcja Historii Chemii i Farmacji, Sekcja Historii Nauk Medycznych) i Zakładzie Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki (Sekcja Dziejów Oświaty, Sekcja Historii Organizacji Nauki, Sekcja Historii Nauk Społecznych). Instytut posiada bibliotekę naukową, a także własne wydawnictwo, w którym ukazują się następujące czasopisma i serie:

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”,

„Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”,

„Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią Medycyny”,

„Organon”,

„Rozprawy z Dziejów Nauki i Techniki”,

„Studia Copernicana”,

„Fontes Rerum ad Historiam Scientiae Spectantium”.

Instytutu posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych.

Mapa Google

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku