Powrót do spisu jednostek

Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Kantaka 4, Poznań 61-812
Email
instytut@oskarkolberg.pl
WWW
www.oskarkolberg.pl

W roku 1962 rozpoczęła działalność w Poznaniu Redakcja Dzieł wszystkich Oskara Kolberga (DWOK), która miała za zadanie opracowanie i opublikowanie monumentalnej spuścizny tego wielkiego polskiego etnografa. Od początku działalności tej placówki rozpoczęły się intensywne prace badawcze i edytorskie i w ich rezultacie systematycznie zaczęły ukazywać się tomy Dzieł wszystkich, zawierające XIX-wieczne źródła do dziejów polskiej kultury ludowej, z zakresu muzyki, folkloru i etnografii.

Redakcja do roku 1997 funkcjonowała jako agenda Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, a następnie przekształcona została w samodzielną placówkę naukowo-wydawniczą -- Instytut im. Oskara Kolberga. Powołany do ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut przejął wszystkie zadania związane z edycją Dzieł wszystkich O. Kolberga i kontynuował prace dawnej Redakcji. Opracowanie oraz publikacja spuścizny rękopiśmiennej Kolberga stanowi nadal jego najważniejsze zadanie i w tym zakresie Instytut ma najbogatszy dorobek. Łącznie opublikowanych zostało 85 tomów Dzieł wszystkich O. Kolberga o objętości ponad 39.700 stron druku. Instytut publikuje również inne prace z zakresu humanistyki, zwłaszcza etnografii i folklorystyki.

Zespół Instytutu tworzą pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w opracowaniu i publikacji materiałów źródłowych, zarówno tekstów, jak i zapisów nutowych. Wspomaga środowisko etnografów, folklorystów, muzykologów, historyków w zakresie wszechstronnego przygotowania do druku materiałów źródłowych, opracowania redakcyjnego, korekt, indeksowania, bibliografii itp. Instytut posiada własny system składu tekstów i nut i jest przygotowany do kompleksowego opracowania każdej pozycji wydawniczej z zakresu humanistyki.

Mapa Google

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku