Powrót do spisu jednostek

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN w Warszawie

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Nowy Świat 72, Warszawa 00-330
Telefon
(22) 862 63 56
Email
sekretariat@iksio.pan.pl
WWW
www.iksio.pan.pl

Informacje ogólne

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk (IKŚiO) powstał we wrześniu 2010 w wyniku połączenia dwóch niezwykle zasłużonych dla polskiej nauki placówek badawczych – Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN oraz Zakładu Krajów Pozaeuropejskich PAN.

Głównym kierunkiem prac Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN są badania nad cywilizacjami starożytnymi i nowożytnymi wyrastającymi z odmiennych od Europy tradycji kulturowych i religijnych. Instytut powstał 1 września 2010 r. na bazie dwóch instytucji naukowych – Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN oraz Zakładu Krajów Pozaeuropejskich PAN – i przejął dorobek oraz metodologię trwających od niemal wieku badań archeologicznych w Egipcie, Sudanie, Syrii, Izraelu i na Cyprze, a także bogaty dorobek studiów językoznawczych, religioznawczych i kulturoznawczych oraz badań w zakresie socjologii rozwoju współczesnych społeczeństw krajów Azji i Afryki. Pracownicy Instytutu reprezentują różnorodne dyscypliny naukowe – archeologię, historię, nauki o sztuce, religioznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo i socjologię, co określa szeroki zakres badań placówki. Interdyscyplinarne badania obejmują w ujęciu geograficznym kultury basenu Morza Śródziemnego, Orientu oraz krajów ościennych, a w ujęciu problemowym – studia nad dziedzictwem kultury śródziemnomorskiej jako wspólnym dobrem o szczególnym znaczeniu dla zjednoczonej Europy, badania kultur Azji i Afryki od czasów starożytnych aż do współczesności, studia nad historycznym i współczesnym islamem oraz nad procesami globalizacji w aspekcie dialogu i konfrontacji międzykulturowej.

Działalność naukowa

Badania prowadzone są w następujących zespołach tematycznych:

  • Centrum Badań Bliskowschodnich
  • Centrum Badań nad Konfucjonizmem
  • Zakład Egiptologii
  • Zakład Klasycznych Kultur Śródziemnomorskich
  • Zakład Kultur Azji
  • Zakład Cywilizacji Islamu
  • Zakłąd Kultur Afryki

Instytut prowadzi regularne seminaria środowiskowe z dziedziny archeologii śródziemnomorskiej oraz orientalnej. Podczas seminariów prezentowane są wyniki bieżących badań pracowników, którzy w ciągu roku pracują w terenie w krajach Azji, Afryki, Basenu Morza Śródziemnego oraz Bliskiego Wschodu.

Ważnym aspektem pracy Instytutu są liczne publikacje, zarówno serie wydawnicze jak pogłębione monografie na tematy bieżących badań archeologii śródziemnomorskiej oraz problemy socjologii rozwoju w krajach pozaeuropejskich. Instytut jest wydawca trzech roczników naukowych, publikowanych w językach kongresowych. Są to następujące czasopisma: Acta Asiatica Varsoviensia, Etudes et Travaux oraz Hemispheres. Studies on Cultures and Societies.

Działalność edukacyjna

Od 2005 roku, początkowo przez Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN a obecnie przez Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN prowadzone jest studium podyplomowe "Polityka i kultura w krajach Azji i Afryki". W ramach 120 godzin zajęć prowadzonych przez czołowych polskich znawców problematyki rozwoju Azji i Afryki (pracownicy naukowi z różnych ośrodków w kraju oraz ambasadorzy i inni pracownicy ministerstw oraz urzędów państwowych) poruszane są takie zagadnienia, jak: bariery i perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego, źródła konfliktów regionalnych, stan praw człowieka, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, procesy liberalizacji gospodarczej i politycznej, polityka USA i Unii Europejskiej wobec Azji i Afryki, źródła terroryzmu, skala i perspektywy migracji do Europy. Szczególna uwaga skierowana jest na procesy rozwoju takich krajów, jak Chiny, Tajwan, kraje Azji Południowo-Wschodniej (Wietnam, Malezja, Indonezja), Indie, Iran, Egipt, Arabia Saudyjska, region Afryki Wschodniej.

Program studium podyplomowego obejmuje cztery bloki tematyczne: Daleki Wschód (głównie Chiny), Azja Południowa (głownie Indie), Bliski Wschód (kraje arabskie, Iran, Turcja) oraz Afryka Czarna. Zajęcia trwają 2 semestry. W semestrze zimowym przedstawiane są dwa bloki: Daleki Wschód i Azja Południowa, a w semestrze letnim - dwa kolejne bloki: Bliski Wschód oraz Afryka Czarna.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku