Powrót do spisu jednostek

Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Duchnicka 3, Warszawa 01-796
WWW
www.imp.edu.pl

Instytut Mechaniki Precyzyjnej to jeden z najstarszych i najbardziej znanych instytutów w Polsce. Jest placówką badawczo-rozwojową prowadzącą prace w dziedzinach inżynierii materiałowej oraz budowy i eksploatacji maszyn. Zajmuje się metodami uszlachetniania wyrobów metalowych poprzez zwiększenie ich odporności korozyjnej oraz podwyższenie właściwości mechanicznych, szczególnie wytrzymałości zmęczeniowej i odporności na zużycie w procesie tarcia. Celem Instytutu jest również dążenie do upowszechnienia i zastosowania w praktyce uzyskanych wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Instytut prowadzi prace naukowe i techniczne, których celem jest przede wszystkim opracowywanie nowych technologii i aparatury badawczej, a także prace usługowe i wdrożeniowe. Oferuje m.in.:

  • technologie przygotowania mechanicznego i chemicznego powierzchni pod powłoki ochronne wraz z urządzeniami i preparatami;
  • technologie nakładania powłok galwanicznych, lakierniczych, metalizacyjnych i zanurzeniowych oraz preparaty do ich realizacji;
  • technologie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej narzędzi i części maszyn oraz realizację tych procesów w skali półtechnicznej;
  • prace z zakresu wytrzymałości materiałów, w tym m.in. badania zmęczeniowe, tarcia oraz pomiaru naprężeń;
  • czystsze technologie produkcyjne i oczyszczania ścieków w obróbce powierzchniowej metali;
  • produkcję nowoczesnych urządzeń badawczych, np. stanowisko do pomiaru grubości warstw wierzchnich (Kulotester) oraz aparaty Wirotest do oceny grubości i twardości warstw wierzchnich.

Instytut od wielu lat sprzedaje swoje opracowania i wyroby zakładom przemysłowym, m.in. w Niemczech, Rosji, Chinach, Indiach, Czechach i na Ukrainie. Przedmiotem sprzedaży są przede wszystkim specjalistyczne stanowiska do obróbki cieplnej metali oraz aparatura kontrolno-pomiarowa.

Instytut prowadzi szeroką działalność informacyjną dotyczącą swoich opracowań naukowych i inżynierskich w ramach własnych przedsięwzięć. Ten cel realizuje przez:

  • Organizowanie konferencji i seminariów naukowo-technicznych, jak również uczestnictwo i wygłaszanie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach branżowych.
  • Wydawanie kwartalnika naukowo-technicznego „Inżynieria Powierzchni” oraz książkowych monografii naukowych.
  • Prowadzenie przez ośrodek szkoleniowy IMP i zakłady naukowe szkoleń dla pracowników przemysłu (3–5 rocznie) w obszarach działalności Instytutu.
  • Organizowanie praktyk dla uczniów szkół średnich i studentów.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku