Powrót do spisu jednostek

Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Lubicz 25 A, Kraków 31-503
Telefon
(12) 4210033 wew. 233
Email
wojciech.lyko@inig.pl
WWW
www.inig.pl

Instytut Nafty i Gazu jest polskim instytutem badawczym, podległym Ministrowi Gospodarki, pracującym na potrzeby przemysłu naftowego i gazowniczego. INiG prowadzi badania na rzecz zrównoważonego zarządzania surowcami i paliwami węglowodorowymi oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski. Świadczy usługi dla przemysłu naftowego, rafineryjnego i gazowniczego m.in. w zakresie: oceny perspektyw poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego, technologicznej oceny rop naftowych i technologii ich wytwarzania oraz kontroli jakości produktów naftowych, biokomponentów i ochrony środowiska. Instytut opracowuje technologie doskonalenia jakości produktów naftowych, zwłaszcza paliw i biopaliw oraz środków smarowych. Dobiera, testuje i produkuje dodatki do paliw i inne specyfiki.

Instytut Nafty i Gazu posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z ISO 9001:2008 oraz 22 laboratoria akredytowane przez PCA na zgodność z normą PN-EN ISO/lEC 17025:2005. Obecnie w laboratoriach tych akredytowanych jest 535 metod badawczych.

W Instytucie działa Biuro Certyfikacji, które posiada certyfikaty akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie certyfikacji obowiązkowej i dobrowolnej urządzeń gazowych, gazowo-elektrycznych i elektrycznych oraz certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością.

W ramach Instytutu działa Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki zajmujące się prowadzeniem procesu wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Osi Priorytetowej X „Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii”.

Instytut Nafty i Gazu posiada wiele unikatowych w skali kraju stanowisk badawczych. W swojej działalności Instytut zawsze zwracał szczególną uwagę na rozwiązania innowacyjne o zdolności patentowej, które mogłyby być wdrożone do praktyki przemysłowej. W latach 2008–2011 Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz Instytutu Nafty i Gazu 59 patentów oraz przyjął zgłoszenia 37 wynalazków. W latach 2008–2011 pracownicy Instytutu opublikowali ponad 500 artykułów i monografii.

W latach 2008 – 2011 za działalność innowacyjną INiG uzyskał ponad 250 nagród i wyróżnień. Wynalazki Instytutu nagradzane były na wystawach wynalazków i nowych technologii m. in. w: Brukseli, Norymberdze, Moskwie, Budapeszcie, Genewie, Seulu, Kuala Lumpur, Sewastopolu, Zagrzebiu, Bukareszcie i Warszawie. Za szczególną aktywność w promocji wynalazków zagranicą INiG był dwukrotnie nagradzany dyplomami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kadra Instytutu liczy 410 osób, w tym ponad 140 pracowników naukowych i badawczo-technicznych, o specjalizacji zawodowej związanej z poszukiwaniem i eksploatacją, przesyłem ropy, gazu i paliw ciekłych oraz technologią przerobu ropy naftowej i wytwarzania specyfików naftowych.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku