Powrót do spisu jednostek

Instytut Oceanologii PAN

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Powstańców Warszawy 55, Sopot 81-712
Email
sabina@iopan.gda.pl
WWW
www.iopan.gda.pl
NIP
585-10-04-839

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO-PAN) został powołany w roku 1983 jako następca Stacji Morskiej istniejącej w Sopocie od 1953 roku. Misją Instytutu jest prowadzenie badań podstawowych środowiska morskiego oraz pogłębianie wiedzy na temat zjawisk i procesów w nim zachodzących. Instytut prowadzi badania na Bałtyku oraz w obszarze Arktyki Europejskiej.

OCEANOLOGIA wydawana jest od 1971 r., a od roku 1996 jako kwartalnik ISSN 0078-3234 Copyright © by Polish Academy of Sciences, Institute of Oceanology

„Oceanologia” jest recenzowanym, wiodącym w Polsce i uznanym w świecie czasopismem anglojęzycznym w dziedzinie oceanologii, w którym publikowane są przez autorów z całego świata ich oryginalne wyniki badań procesów przyrodniczych w oceanach i morzach, w tym badań statutowych Instytutu Oceanologii PAN i kilku innych morskich instytutów badawczych działających w Polsce. Wiele z tych publikacji jest wynikiem realizacji międzynarodowych programów badawczych, w których obok zespołów zagranicznych uczestniczą polskie zespoły naukowe. Korzystanie z artykułów opublikowanych w OCEANOLOGII i ich cytowanie w pracach publikowanych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej przyczynia się do popularyzacji OCEANOLOGII i do upowszechniania osiągnięć naukowych, także polskich, ponieważ jest to czasopismo o ugruntowanej pozycji na rynku międzynarodowym. Od roku 2002 OCEANOLOGIA jest rejestrowana przez Instytut Informacji Naukowej (ISI) w Filadelfii, a od 2005 r. jest indeksowana w ISI Web of Knowledge/Thomson Reuters. Obecny prestiż czasopismo osiągnęło bazując na wersji drukowanej, którą można zakupić, składając zamówienie w bibliotece Instytutu (e-mail: library@iopan.gda.pl) lub za pośrednictwem wydawnictwa: http://www.iopan.gda.pl/oceanologia/index.html

Mapa Google

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku