Powrót do spisu jednostek

Instytut Odlewnictwa w Krakowie

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Zakopiańska 73, Kraków 30-418
Email
iod@iod.krakow.pl
WWW
www.iod.krakow.pl
NIP
675-00-00-088

Instytut Odlewnictwa w Krakowie jest jednostką badawczą, zajmującą się od 65-ciu lat działalnością naukowo-badawczą dotyczącą zarówno aktualnych potrzeb nowoczesnego przemysłu odlewniczego w Polsce, jak i stworzenia teoretycznych i praktycznych podstaw do wdrażania nowych procesów.

Obszar prowadzonych prac naukowych i rozwojowych to: metalurgia i technologia odlewania żeliwa szarego, sferoidalnego, ADI, stopowego, staliwa, stopów Al, Mg, Cu, Zn, Ti, Ni; technologia mas formierskich; odlewanie kokilowe, ciśnieniowe i precyzyjne; stosowanie modeli zgazowywanych; regeneracja osnowy ziarnowej; badania wysokotemperaturowe stanu ciekłego, nanostrukturalne, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych, wad odlewów; prace z zakresu szybkiego prototypowania, skanowania przestrzennego, symulacji zalewania, krzepnięcia, rozkładu naprężeń oraz monitoring branży. Realizowane są również prace badawcze umożliwiające opracowanie innowacyjnych, monolitycznych i kompozytowych materiałów o unikatowych właściwościach eksploatacyjnych, w tym zagęszczanych i krzepnących pod wysokim ciśnieniem.

Od początku swojego istnienia Instytut prowadzi działalność wydawniczą, wydając czasopisma, książki, skrypty, materiały konferencyjne i szkoleniowe propagujące wiedzę głównie z zakresu odlewnictwa, ale również z inżynierii materiałowej i dziedzin pokrewnych.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku