Powrót do spisu jednostek

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
M. Skłodowskiej-Curie 34, Zabrze 41-819
Email
prace_studia@ipis.zabrze.pl
WWW
www.ipis.zabrze.pl

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu (IPIŚ PAN) jest najstarszą polską placówką naukową prowadzącą w sposób kompleksowy badania podstawowe i stosowane z zakresu ochrony oraz inżynierii środowiska, dotyczące głównie ochrony powietrza, wód i powierzchni ziemi. Prowadzi szeroko rozwiniętą współpracę międzynarodową, uczestniczy w koordynacji i realizacji międzynarodowych programów badawczych. Jest członkiem międzynarodowych i krajowych sieci naukowych. Posiada nowoczesną aparaturę badawczą i akredytowane laboratorium. Pracownicy Instytutu włączają się w dydaktykę na uczelniach wyższych oraz w Śląskim Środowiskowym Studium Doktoranckim (ŚŚSD), którego Instytut jest współudziałowcem.

Wizytówką IPIŚ PAN są wydawnictwa naukowe: Seria Works and Studies – Prace i Studia wydawana od 1969 r., w której zamieszczane są rozprawy habilitacyjne, monografie profesorskie i inne oraz kwartalnik Archives of Environmental Protection (funkcjonujący od 1975 r.), który jest obecnie notowany na liście filadelfijskiej i posiada wskaźnik Impact Factor. Czasopismo to jest indeksowany przez Thomas Scientific Services (Biological Abstract, BIOSIS Previews) i posiada wysoką pozycję na liście MNiSW.

Mapa Google

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku