Powrót do spisu jednostek

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Adolfa Pawińskiego 5 B, Warszawa 02-106
Telefon
22 826 60 22
Email
publikac@ippt.pan.pl
WWW
www.ippt.gov.pl

Głównym zadaniem Instytutu jest prowadzenie wysokiej jakości badań w dziedzinach znajdujących się w centrum zainteresowania światowej nauki i technologii.

Najważniejszymi kierunkami badań prowadzonych w Instytucie są: mechanika teoretyczna i stosowana, teoria sprzężonych pól mechanicznych i fizycznych, teoretyczna i eksperymentalna mechanika materiałów i konstrukcji, metody komputerowe w mechanice, akustoelektronika oraz zastosowania ultradźwięków w medycynie.

Znaczna część badań jest również prowadzona w kilku podstawowych gałęziach nauki i techniki, takich jak: fizyka i termodynamika ośrodków ciągłych, fizyka plazmy, dynamika stochastyczna, mechanika płynów, oddziaływanie promienia laserowego z powierzchnią metalu, nanofotonika, matematyka stosowana, oraz informatyka stosowana i bioinformatyka.

Misja:

  • Stworzenie centrum naukowej i technicznej myśli, nowatorskich rozwiązań, wprowadzania osiągnięć techniki do polskiego środowiska naukowego i przemysłowego.
  • Inicjowanie i uczestniczenie w działaniach w zakresie wielofunkcyjnych materiałów, polimerów, materiałów i technologii inteligentnych, w zastosowaniach ultradźwięków w biomedycynie, w diagnostyce mikroprzepływów oraz w informatyce stosowanej i nowatorskich technologiach.
  • Zapewnienie kształcenia na najwyższym poziomie w ramach studiów doktoranckich, w zakresie nowoczesnej technologii, mechaniki, akustyki, informatyki oraz biomedycznych aplikacji, poprzez współpracę z przemysłem, współpracę międzynarodową oraz rozbudzanie w młodych naukowcach ducha badacza i odkrywcy.
  • Promowanie, wspieranie, prowadzenie, wdrażanie inicjatyw dotyczących badań i transferu technologii oraz podtrzymywanie więzi z przemysłem do prowadzenia zrównoważonego rozwoju społecznego.

Aktualne cele badawcze:

Badania i rozwój zaawansowanych materiałów wielofunkcyjnych, rozwój metod numerycznych w mechanice konstrukcji i w modelowaniu materiałów, rozwój nowych technik pomiarowych, konstrukcja sprzętu badawczego (zwłaszcza akustycznego), stosowanie tzw. technologii inteligentnych, rozwijanie laserowych metod modyfikacji powierzchni, rozwijanie ultradźwiękowych i optycznych metod w zastosowaniu do analizy struktury biomateriałów, modelowanie komórkowych ścieżek sygnałowych oraz rozwijanie urządzeń mikroprzepływowych do sterowania i diagnostyki na poziomie komórkowym.

Instytut ma duże doświadczenie we współpracy międzynarodowej, szczególnie w dziedzinie międzynarodowych projektów badawczych. Efektem tego jest utworzenie w Instytucie Krajowego Punktu Kontaktowego, odpowiedzialnego za informację i doradztwo w zakresie udziału polskich badaczy i przedsiębiorstw w Programach Ramowych Unii Europejskiej (począwszy od 5PR).

W celu skoncentrowania potencjału naukowego w najbardziej obiecujących i nowatorskich dziedzinach, Instytut uczestniczy w wielu wysokospecjalistycznych konsorcjach naukowych.

Instytut przywiązuje dużą wagę do różnych form współpracy z przemysłem. Równolegle z wynikami badań naukowych opracowany został szeroki wachlarz nowoczesnych technologii, znaczna ilość oryginalnych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych - tak inżynierskich, jak medycznych oraz pewna liczba nowatorskich programów komputerowych. Rozwiązania te są rozwijane w ścisłej współpracy z partnerami przemysłowymi.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku