Powrót do spisu jednostek

Instytut Rozwoju Miast w Krakowie

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Cieszyńska 2, Kraków 30-015
Email
jmatulewicz@irm.krakow.pl
WWW
www.irm.krakow.pl

Instytut Rozwoju Miast (IRM) powstał w wyniku połączenia dwóch instytutów badawczych zajmujących się planowaniem przestrzennym i gospodarką komunalną oraz mieszkalnictwem. Instytut jest unikalnym w Polsce instytutem badawczym zajmującym się kompleksowo problemami rozwoju miast, łączącym prace badawcze z pracami wdrożeniowymi dla jednostek samorządu terytorialnego.

Główne kierunki badań:

  • rozwój obszarów zurbanizowanych,
  • rozwój regionalny,
  • metody projektowania urbanistycznego,
  • jakość środowiska na obszarach zurbanizowanych,
  • przestrzenne, ekonomiczne, organizacyjne i społeczne problemy mieszkalnictwa oraz rynku nieruchomości.

Obszar badań stosowanych i wdrożeń realizowanych przez instytut obejmuje m.in. studia uwarunkowań i kierunków oraz plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, oceny oddziaływania na środowisko, programy ochrony zasobów przyrodniczych, studia komunikacyjne i transportowe, programy rewitalizacji oraz strategie rozwoju mieszkalnictwa. Projekty badawcze podejmowane przez instytut uwzględniają strategiczne cele UE dotyczące osiągania spójności społecznej, gospodarczej oraz spójności terytorialnej przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Instytut to interdyscyplinarny zespół pracowników badawczych o zróżnicowanych specjalnościach.

Instytut posiada bogate tradycje współpracy z partnerami zagranicznymi w projektach: British Know How Fund, Ramowych Programów Badawczych UE oraz INTERREG i URBACT.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku