Powrót do spisu jednostek

Instytut Rozwoju Służb Społecznych

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Marszałkowska 34/50, Warszawa 00-554
Email
bartosz.chmielewski@irss.pl
WWW
www.irss.pl
NIP
526-22-30-821

Instytut Rozwoju Służb Społecznych został powołany w 1998 roku rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, jest jedyną placówką badawczo – szkoleniową w Polsce specjalizującą się w szeroko pojętej pomocy społecznej.

Instytut Rozwoju Służb Społecznych został wskazany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej do wydawania decyzji dotyczących wykonywania w Polsce zawodu pracownika socjalnego przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

PUBLIKACJE INSTYTUTU

Działalność wydawnicza Instytutu Rozwoju Służb Społecznych obejmuje:

 • Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze – miesięcznik wspierający wysiłki osób i instytucji działających na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży
 • Praca Socjalna – dwumiesięcznik poświęcony problemom funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w ujęciu teoretycznym i praktycznym
 • Niepełnosprawność i Rehabilitacja – kwartalnik poświęcony szeroko pojętej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
 • EX LIBRIS PRACOWNIKA SOCJALNEGO – seria przełomowych publikacji książkowych skierowanych do pracowników socjalnych.

Wszystkie czasopisma dostępne są także w formie papierowej w prenumeracie, którą można zamówić za pośrednictwem strony internetowej IRSS (www.irss.pl).

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

Ważną częścią zadań realizowanych przez placówkę są badania z obszaru teorii i praktyki polityki społecznej i pracy socjalnej, m.in.:

 • przygotowywanie ekspertyz dotyczących działalności służb społecznych
 • badania kadr pomocy społecznej
 • opracowywanie rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania kadr społecznych
 • badania związane z integracją społeczną osób niepełnosprawnych
 • analizy problemów społecznych
 • przygotowanie metodyki i wskaźników ewaluacji programów społecznych.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ

Szkolenia Instytutu skierowane są przede wszystkim do praktyków i organizatorów służb społecznych. Szkolenia oferowane przez IRSS to m.in.

 • specjalizacje zawodowe: pierwszego i drugiego stopnia w zawodzie pracownik socjalny
 • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • zarządzanie superwizyjne w pomocy społecznej
 • szkolenia modułowe, w tym stres i wypalenie zawodowe, kontrakt socjalny, praca z osobami uzależnionymi od alkoholu, ofiarami przemocy, niepełnosprawnymi intelektualnie, wspieranie i aktywizacja ludzi starych – mieszkańców DPS
 • ekonomia społeczna jako nowe podejście do pracy socjalnej
 • Instytut organizuje również szkolenia na indywidualne zamówienie zainteresowanych instytucji (www. irss.pl/zamow-szkolenie).

OŚRODEK SZKOLENIOWY

Instytut posiada swój Ośrodek Szkoleniowy w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim. Dobry dojazd, zaplecze hotelowe oraz sale wykładowe wyposażone w sprzęt dydaktyczny gwarantują sprawną organizację szkoleń.

Ośrodek jest dostępny także dla instytucji zewnętrznych. Oferta obejmuje zarówno organizację konferencji i szkoleń, jak również wyjazdy wypoczynkowe. Ośrodek Szkoleniowy jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

DANE ADRESOWE

Ośrodek Szkoleniowy w Białobrzegach

ul. Wczasowa 15A

05-127 Białobrzegi

tel. (22) 774-87-94, e-mail: osrodek@irss.pl

www: osrodek.irss.pl

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku