Powrót do spisu jednostek

Instytut Slawistyki PAN w Warszawie

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Bartoszewicza 1b/17, Warszawa 00-337
Telefon
22 828 44 75
Email
sow@ispan.waw.pl
WWW
www.ispan.waw.pl

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk istnieje od 1954 roku. Prowadzi interdyscyplinarne badania nad językami, literaturami, historią i zagadnieniami narodowościowymi na obszarze Słowiańszczyzny. Osiągnięcia naukowe Instytutu od lat znajdują odzwierciedlenie w wysokiej pozycji w rankingach MNiSW (niezmiennie kategoria I) oraz PAN. Od 2011 r. Instytut znajduje się na pierwszym miejscu w rankingu placówek naukowych MNiSW (grupa N1: Nauki Filologiczne i Bibliologia).

W ramach Instytutu badania naukowe prowadzone są w Zakładach: Językoznawstwa, Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa, Historii oraz Badań Narodowościowych. Pracownicy naukowi często podejmują tematy interdyscyplinarne oraz tematy z pogranicza nauk. Prace naukowe prowadzone są w ramach sześciu pól badawczych:

1. Kulturowe dziedzictwo Słowiańszczyzny;

2. Tożsamości narodowe i regionalne Słowian (idee, mity, pamięć zbiorowa);

3. Wielokulturowość, wielojęzyczność, kontakty i pogranicza językowo-kulturowe. Mniejszości (językowe, etniczne, religijne);

4. Etnolingwistyka slawistyczna. Badania językowego obrazu świata;

5. Językoznawstwo synchroniczne: badania konfrontatywne, semantyka, kognitywizm, lingwistyka korpusowa;

6. Nowoczesne systemy informacji naukowej.

Pracownicy Instytutu prowadzą działalność dydaktyczną w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich, a od 2001 roku również w Studium Doktoranckim Instytutu. Ważnymi podmiotami w jednostce są Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (SOW) oraz Biblioteka dysponująca obszernym księgozbiorem slawistycznym (ponad 120 000 woluminów).

Instytut dobrze funkcjonuje w życiu naukowym w kraju i za granicą, o czym świadczy nie tylko realizacja licznych projektów o charakterze międzyinstytucjonalnym i międzynarodowym, ale także częste organizowanie konferencji naukowych, publikowanie czasopism i monografii, prowadzenie studiów doktoranckich oraz staży dla młodych naukowców.

Mapa Google

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku