Powrót do spisu jednostek

Instytut Technologii Drewna w Poznaniu

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Winiarska 1, Poznań 60-654
WWW
www.itd.poznan.pl

Instytut Technologii Drewna jest jedyną w kraju jednostką naukowo-badawczą zajmującą się w sposób kompleksowy zagadnieniami przerobu drewna, jego zastosowania i tworzenia nowych kompozytów opartych na drewnie. Realizuje badania zmierzające do wytworzenia nowoczesnych materiałów, udoskonalania technologii produkcji i technik obróbki, prowadzące do osiągnięcia harmonijnego i zrównoważonego rozwoju branży drzewnej oraz wysokiej konkurencyjności polskiego sektora drzewnego na rynku międzynarodowym.

Jedną ze sfer działalności Instytutu jest działalność wydawnicza, która obejmuje wydawanie opracowanych w placówce monografii, słowników drzewnych (angielsko-polskiego, niemiecko-polskiego i rosyjsko-polskiego) i periodyku „Drewno. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty” (ISSN 1644-3985). Czasopismo ukazuje się dwa razy w roku i stanowi kontynuację kwartalnika „Prace Instytutu Technologii Drewna”, ukazującego się od 1954 roku. Jego charakter jest międzynarodowy, zamieszczane są w nim oryginalne artykuły, dotyczące istotnych zagadnień z dziedziny drzewnictwa i sektora leśno-drzewnego w kraju i za granicą. „Drewno” w 2010 roku znalazło się na tzw. Liście Filadelfijskiej, wykazie prestiżowych czasopism naukowych z obliczonym wskaźnikiem Impact Factor (IF). Jest to pierwszy w Polsce periodyk naukowy z zakresu drzewnictwa zamieszczony na tej liście. Również w 2010 roku „Drewno” zostało uhonorowane medalem im. Michała Oczapowskiego – najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Polską Akademię Nauk, Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku