Powrót do spisu jednostek

Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Ratuszowa 11, Warszawa 03-450
WWW
www.itr.org.pl
NIP
525-00-08-850

Instytut Tele- i Radiotechniczny (ITR) jest kontynuatorem działalności naukowej Państwowego Instytutu Radiotechnicznego, mającego siedzibę w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 6, utworzonego w 1929 r. pod kierownictwem prof. dr inż. Janusza Groszkowskiego. Głównym zadaniem instytutu było prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie radioelektroniki. W wyniku kolejnych przekształceń m.in.: w 1934 r. z połączenia z Laboratorium Teletechnicznym. Ministerstwa Poczt i Telegrafów utworzony został Państwowy Instytut Telekomunikacyjny, z siedzibą przy ulicy Ratuszowej 11. W latach okupacji niemieckiej, na terenie Instytutu przy ul. Ratuszowej działał zakład "Werkstatt für Fernmeldetechnik". Po wojnie, w kwietniu 1945 r. Instytut wznowił działalność pod kierownictwem prof. Janusza Groszkowskiego. Wielokrotnie reorganizowany, w 1956 roku został przekształcony w Instytut Tele- i Radiotechniczny. 1 września 2007 r., na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki, został skonsolidowany z Przemysłowym Instytutem Elektroniki.

Obecnie ITR jest instytutem badawczym pierwszej kategorii prowadzącym interdyscyplinarne badania naukowe i prace rozwojowe nad wysoko rozwiniętymi technologiami i aktywnie uczestniczącym w kluczowych zadaniach krajowego i europejskiego systemu innowacji.

Działalność Instytutu skoncentrowana jest wokół dwóch priorytetowych kierunków:

  • teleinformatyczne systemy wspomagania decyzji na potrzeby sterowania i kontroli złożonych układów infrastruktury przemysłowej, poprawy jakości energii oraz podniesienia bezpieczeństwa w energetyce,
  • integracja zaawansowanych technologii elektronicznych na rzecz zastosowań przemysłowych, w tym nowych technologii wykorzystujących procesy cieplno-chemiczne, procesy oparte na technologii próżniowej, technologie piezoelektryczne i ultradźwiękowe, wiązki elektronowe dużej mocy oraz technologie montażu elektronicznego i płytek drukowanych.

Przyjęty kierunek rozwoju produktów Instytutu dla energetyki, zwłaszcza nowego segmentu inteligentnych systemów zabezpieczania, sterowania i pomia¬rów, bazujących na najnowszych technologiach informatycznych i elektronicznych jest ściśle związany z potrzebami rynku, w tym z wymaganiami stawianymi przez czołowych producentów nowych rozdzielnic średniego i niskiego napięcia.

W przemyśle wydobywczym, metalurgicznym i budownictwie Instytut pełni wiodącą rolę w zakresie wdrażania nowoczesnych urządzeń cieplno-chemicznych (aparatura, analizatory parametrów fizyko-chemicznych paliw stałych). Opracowane urządzenia zostały zastosowane w wiodących laboratoriach badawczych i przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych Europy, Azji i Afryki.

ITR jest jedynym ośrodkiem w Polsce, gdzie są opracowywane i wdrażane podzespoły wykorzystujące technologie próżni. Prowadzone są badania związane z komorami próżniowymi, technologią elektronowiązkową (spawanie w próżni wiązką elektronów) oraz spektrometrami mas.

Od ponad 30 lat ITR jest w Polsce pionierem we wdrażaniu innowacyjnych technologii związanych z obwodami drukowanymi oraz montażem podzespołów elektronicznych, w tym podzespołów miniaturowych. Są to między innymi: technologie wbudowywania elementów rezystywnych i pojemnościowych wewnątrz płytki drukowanej, ekologiczne materiały i technologie montażu podzespołów elektronicznych na płytkach drukowanych o wysokiej gęstości upakowania, nanomateriały stosowane w pastach lutowniczych.

W obszarze zastosowań praktycznych Instytut każdego roku realizuje dla podmiotów gospodarczych ponad 60 prac b + r, świadcząc jednocześnie usługi certyfikacyjne oraz wytwarzając wyroby unikatowe i prototypowe o wartości ponad 10 mln zł.

Mapa Google

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku