Powrót do spisu jednostek

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Wrocławska 37a, Kraków 30-011
Email
joanna.kapusta@ios.krakow.pl
WWW
www.ios.krakow.pl

Misją Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, założonego w 1949 roku, jest udział w światowym rozwoju technologii wytwarzania wyrobów o wysokim stopniu przetworzenia oraz w budowie i rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do trwałego i zrównoważonego rozwoju. Misja Instytutu obejmuje również transfer zaawansowanych technologii, produktów i wiedzy, zwłaszcza do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie jest instytutem badawczym specjalizującym się w technologiach obróbki skrawaniem i ściernej, technologiach niekonwencjonalnych, inżynierii materiałowej, metrologii technicznej, montażu i automatyzacji procesów wytwarzania.

Instytut dostosowuje działalność do potrzeb rynku oraz do światowych i europejskich tendencji badań i rozwoju technologii wytwarzania, co sprawia, że do zakresu prowadzonych obecnie i przewidywanych w Instytucie badań i prac rozwojowych należą:

 • metody ubytkowego oraz przyrostowego kształtowania i technologie wytwarzania wyrobów;
 • technologie nowych materiałów, inżynieria powierzchni;
 • mikro- i nanotechnologie w wytwarzaniu wyrobów;
 • metrologia wielkości geometrycznych, metody pomiarowe dla mikro- i nanotechnologii;
 • technologia montażu i demontażu;
 • modernizacja maszyn i urządzeń technologicznych oraz procesów wytwarzania;
 • automatyzacja i robotyzacja w wytwarzaniu;
 • bezpieczeństwo systemów wytwarzania;
 • technologie wspierające ochronę zdrowia i środowiska, w tym technologie odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 • metody i systemy zapewnienia jakości w technologiach wytwarzania;
 • zarządzanie technologiami i systemami wytwarzania;
 • monitorowanie rozwoju technologii, foresight technologiczny;
 • transformacja wiedzy, transfer wiedzy i technologii;
 • badania, ocena zgodności, certyfikacja wyrobów i usług.

W 2007 roku Instytut uzyskał Certyfikat systemu zarządzania jakością Nr 1970/1/2007 Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, badań laboratoryjnych, usług badawczych i rozwojowych, usług projektowo-produkcyjnych, wytwarzania, szkolenia, informacji naukowo-technicznej – spełniając wymagania normy PN-EN ISO 9001: 2001.

Instytut jest jednostką autoryzowaną przez polski rząd i notyfikowaną w Unii Europejskiej (nr notyfikacji 1455) w zakresie czterech dyrektyw UE: maszynowej, niskonapięciowej, emisji hałasu do środowiska i kompatybilności elektromagnetycznej. Zakład Certyfikacji Instytutu posiada akredytację Nr AC 011 Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z wymaganiami PN-EN 45011:2000, w zakresie certyfikacji wyrobów i usług.

W ramach sfer działalności IZTW prowadzi prace ukierunkowane na badanie i wdrażanie innowacji głównie w następujących kierunkach:

 • rozwój procesów obróbki wiórowej i ściernej, narzędzi, oprzyrządowania, obrabiarek specjalnych oraz systemów eksploatacji narzędzi;
 • inżynieria materiałów narzędziowych i powłok odpornych na zużywanie;
 • nanomateriały i funkcjonalne materiały gradientowe na specjalne narzędzia skrawające i elementy maszyn i urządzeń;
 • rozwój procesów obróbki elektroerozyjnej i elektrochemicznej oraz hybrydowych, a także obrabiarek erozyjnych;
 • metody mikroobróbek erozyjnych;
 • metrologia techniczna, zwłaszcza wielkości geometrycznych;
 • metody pomiarowe dla mikro- i nanotechnologii;
 • rozwój oprogramowania specjalistycznego do wspomagania operacji obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej oraz oprogramowania metrologicznego;
 • rozwój metod badań obrabiarek, narzędzi, oprzyrządowania i płynów technologicznych, głównie w zakresie cech użytkowych, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

Mapa Google

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku