Powrót do spisu jednostek

Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej

Rodzaj jednostki
Towarzystwo naukowe
Adres
Łobzowska 12, Warszawa 31-140
Telefon
666 85 77 36
Email
kontakt@tertium.edu.pl
WWW
www.tertium.edu.pl
NIP
677-16-96-818

Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium" zrodziło się zarówno z fascynacji problematyką komunikacji językowej, jak i z potrzeby podjęcia działania w tym zakresie. Zostało założone przez grupę pracowników naukowych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i zarejestrowane przez Sąd Wojewódzki w Krakowie 9. listopada 1995 r.

Nazwa Towarzystwa nawiązuje do łacińskiej maksymy: tertium non datur (trzeciej możliwości nie ma). Zajmując się komunikacją językową, uważamy inaczej, a mianowicie: tertium datur, gdyż, jak sądzimy, nie ma idealnego tekstu, bezbłędnego tłumaczenia – stąd też nasza nazwa "Tertium". Z drugiej strony jednak, zadaniem specjalistów w dziedzinie komunikacji językowej jest podjęcie takich wysiłków w zakresie teorii i praktyki, aby teksty i tłumaczenia były pisane językiem coraz bardziej poprawnym, precyzyjnym i giętkim, zdolnym wyrazić zmieniającą się rzeczywistość pozajęzykową.

Obecnie pojawia się w języku polskim (a także w tłumaczeniu na języki obce) wiele tekstów, których forma językowa jest niedoskonała i to nie tylko ze względów stylistycznych, ale i podstawowych celów komunikacyjnych – przesłanie takich tekstów dociera do ich adresatów z trudem albo wcale. A przecież w jednoczącej się Europie, w Tertium Millenium, komunikacja między ludźmi i narodami ma zadanie kluczowe.

Taka sytuacja wymaga podjęcia konkretnej działalności badawczej i szkoleniowej w dziedzinie komunikacji językowej, a zwłaszcza przekładu. Naszym celem jest popularyzowanie wiedzy o języku i komunikacji językowej poprzez działalność dydaktyczną, szkoleniową oraz badawczą, prowadzoną na rzecz całego społeczeństwa, a w szczególności środowiska akademickiego. Szczególną formą realizacji tych zadań są organizowane przez nas co dwa lata konferencje oraz wydawanie książek, czasopism i wydawnictw periodycznych o specjalistycznej tematyce.

Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium" posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, który uzyskało w dniu 2 grudnia 2005 r. – w 10. rocznicę swojego powstania. Jedną z konsekwencji przyznania nam statusu Organizacji Pożytku Publicznego jest możliwość wpłacania na rzecz naszego towarzystwa odpisów podatkowych, do czego gorąco Państwa zachęcamy (wszelkie informacje na naszej stronie internetowej).

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku