Powrót do spisu jednostek

Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Rodzaj jednostki
Towarzystwo naukowe
Adres
M. Skłodowskiej-Curie 11, Łódź 90-505
Telefon
42 665 54 69
WWW
www.ltn.lodz.pl

Łódzkie Towarzystwo Naukowe zostało założone w roku 1936. Do roku 1946 nosiło nazwę "Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Łodzi".

Celem statutowym Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauki, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin ważnych dla miasta Łodzi i regionu oraz rozbudzanie życia naukowego w terenie. Towarzystwo dąży do zespolenia środowiska naukowego miasta Łodzi i regionu oraz jest wyrazicielem jego dążeń w stosunku do władz i społeczeństwa.

Działalność Łódzkiego Towarzystwa Naukowego od początku lat 90-tych ubiegłego wieku koncentruje się wokół 5 głównych zadań:

  • integracji środowiska akademickiego Łodzi,
  • działalności wydawniczej,
  • działalności naukowo-badawczej,
  • działalności edukacyjnej,
  • promocji osiągnięć naukowych.

W okresie powojennym Łódzkie Towarzystwo Naukowe uruchomiło 11 wydawnictw ciągłych, które mimo okresowych trudności wydawane są do chwili obecnej. Każdego roku Towarzystwo wydaje publikacje naukowe i informacyjne o łącznej objętości ok. 600 arkuszy wydawniczych. Najwięcej tytułów czasopism przypada na nauki humanistyczne, wydawane są również pozycje dotyczące archeologii, nauk prawno-ekonomicznych, geograficznych, matematyczno fizycznych, medycznych i socjologii.

Działalność naukowo-badawcza Towarzystwa prowadzona jest głównie w formie posiedzeń naukowych organizowanych przez Wydziały i Komisje oraz grantów Prezydenta Miasta Łodzi i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nową formą jest działalność edukacyjna Towarzystwa. Odbywa się ona na dwóch płaszczyznach. Łódzkie Towarzystwo Naukowe uruchomiło "Studia III stopnia" będące początkowym etapem, głównie metodologicznym studiów doktoranckich.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku