Powrót do spisu jednostek

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Tylna 3, Łódź 90-364
Email
k.belka@erce.unesco.lodz.pl
WWW
www.erce.unesco.lodz.pl

Międzynarodowy Instytut PAN - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO

Międzynarodowy Instytut PAN - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO z siedzibą w Łodzi, rozpoczął swoją działalność z dniem 1 sierpnia 2008 r. na mocy Uchwały Prezydium PAN nr 43/2007 z dnia 16 października 2007 oraz Decyzji nr 5/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. i Decyzji nr 17/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r.

W głównej siedzibie Centrum mieszczą się zakłady badawcze: Zakład badawczy zrównoważonego rozwoju i usług ekosystemowych, Zakład badawczy ekohydrologii systemów rzecznych, Zakład badawczy ekohydrologii systemów zurbanizowanych oraz Zakład badawczy ekohydrologii molekularnej.

Europejskie Regionalnego Centrum Ekohydrologii (ERCE) wg stanu na dzień 1 marca 2012r. zatrudnia ogółem 26 osób: 9 pracowników naukowych (w tym 2 z tytułem profesora oraz 2 z tytułem doktora habilitowanego) oraz 4 pracowników badawczo-technicznych, 6 pracowników zarządzających projektem, 7 pracowników ogólnych (oraz 4 wolontariuszy), w tym 7 osób ze stopniem naukowym doktora oraz 17 ze stopnie magistra (jednego z otwartym przewodem doktorskim).

Pracownicy Instytutu zajmują się eksperymentalnymi oraz teoretycznymi badaniami naukowymi w zakresie rozwoju ekohydrologii oraz wdrażaniu jej w celu odnowy zasobów wodnych w ramach Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO.

Profil naukowy Centrum zorientowany jest na promowaniu wysoko zaawansowanych badań ekohydrologicznych, systemów monitoringu i modelowania, jak również przekazywanie wiedzy i jej wdrażanie w celu osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego wód i wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej Parlamentu Europejskiego i Rady (2000/60/EC) oraz innych przepisów prawa UE dotyczących środowiska.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku