Powrót do spisu jednostek

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Rodzaj jednostki
Muzeum
Adres
Al. Solidarności 62, Warszawa 00-240
Email
h.murawska@muzeumniepodleglosci.art.pl
WWW
www.muzeumniepodleglosci.art.pl

Muzeum Niepodległości w Warszawie powołane zostało przez Ministra Kultury i Sztuki 30 stycznia 1990 roku. Siedziba główna Muzeum zlokalizowana jest w XVIII-wiecznym Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, znajdującym się przy al. Solidarności 62. Muzeum ma dwa oddziały: Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Muzeum Więzienia Pawiak z filią Mauzoleum Walki i Męczeństwa w al. Szucha.

Muzeum gromadzi i przechowuje dobra kultury polskiej w zakresie dokumentowania i popularyzowania wiedzy historycznej o dziejach Polski od czasów rozbiorów do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności niepodległościowej oraz państwowotwórczej, a także procesów związanych z kształtowaniem się tożsamości narodowej i regionalnej w kontekście integracji europejskiej oraz globalizacji. Muzeum informuje o treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnia podstawowe wartości historii, nauki i kultury polskiej, kształtuje wrażliwość poznawczą i estetyczną, umożliwia kontakt ze zbiorami.

Muzeum realizuje swoje cele przez:

 • gromadzenie zabytków,

 • katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów,

 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępnych dla celów naukowych,

 • zabezpieczenie i konserwację zbiorów,

 • urządzanie wystaw stałych i czasowych,

 • organizowanie i prowadzenie badań naukowych,

 • prowadzenie działalności edukacyjnej,

 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę,

 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych,

 • zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji,

 • prowadzenie działalności wydawniczej.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku