Powrót do spisu jednostek

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Rodzaj jednostki
Muzeum
Adres
Dziekanowice 32, Lednogóra 62-261
Email
hanna.kossak@lednicamuzeum.pl
WWW
www.lednicamuzeum.pl

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy jest największą instytucją kulturalną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W swojej strukturze posiada cztery Oddziały stanowiące samodzielne programowo jednostki muzealne:

  • Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie Lednickim
  • Wielkopolski Park Etnograficzny
  • Rezerwat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski w Gieczu
  • Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie

Muzeum sprawuje także pieczę nad aktualnie badanymi reliktami nadwarciańskiego grodu w Ostrowie Radzińskim oraz punktami etnograficznymi ulokowanymi w Rogierówku i wokół jeziora Lednica.

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy stało się ważnym miejscem na mapie turystycznej Polski i Europy, przyczyniając się do wzrostu atrakcyjnośœci Wielkopolski.

Posiada w swoich kolekcjach blisko 50 tys. obiektów (etnograficznych, archeologicznych, artystycznych i historycznych), których tylko niewielka część pokazywana jest na kilku ekspozycjach w Dziekanowicach, Gieczu, Grzybowie, Murowanej Goœślinie. Muzeum prowadzi ożywioną działalność badawczą: eksploruje stanowiska archeologiczne na Ostrowie Lednickim, w Gieczu, Grzybowie i Ostrowie Radzimskim, bada laboratoryjnie zgromadzony materiał, dokonuje translokacji architektonicznych obiektów etnograficznych, kolekcjonuje zabytkowe i współczesne dzieła sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego swojej działalnoœści ważna rolę przypisuje wydawaniu publikacji naukowych zgrupowanych w dwóch seriach: Studiach Lednickich i Bibliotece Studiów Lednickich.

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy jest klasycznym przykładem wieloodziałowego muzeum na wolnym powietrzu, dlatego jego oferta muzealnicza skierowana jest do zwiedzających z wyłączeniem miesięcy jesiennych i zimowych. Sezon trwa od 1 kwietnia do 31 października, w trakcie którego muzeum zaprasza do swoich Oddziałów na cykliczne imprezy plenerowe o charakterze edukacyjnym, rodzinnym, rekreacyjnym.

W Oddziałach terenowych Gieczu i Grzybowie, które posiadają dodatkowo nowoczesne zamknięte przestrzenie wystawowe i edukacyjne, oferta muzealna jest aktualna przez cały rok. Wszystkie Oddziały naszego Muzeum oferują swym gościom usługi edukatorów muzealnych dla grup szkolnych (lekcje), pamiątki i wydawnictwa zarówno o charakterze naukowym jak i popularyzatorskim, a w Wielkopolskim Parku Etnograficznym i Wczesnopiastowskiej Rezydencji na Ostrowie Lednickim również usługi gastronomiczne.

Wszystkich pragnących zapoznać się z naszą ofertę zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku