Powrót do spisu jednostek

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Rodzaj jednostki
Muzeum
Adres
Słowackiego 1a, Włocławek 87-800
Email
biblioteka@muzeum.wloclawek.pl
WWW
www.muzeum.wloclawek.pl

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku należy do najstarszych w Polsce. Zostało ono utworzone przez Oddział Kujawski Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i otwarte w dniu 14 marca 1909 r.

W obecnej strukturze muzeum wyodrębnione są następujące działy merytoryczne: Archeologiczny, Etnograficzny, Historyczny, Sztuki, Budownictwa Ludowego, Fajansu, Metrologii Historycznej oraz Numizmatyki i Medalierstwa. W tym zakresie zbiory muzealne obejmują niemal 40 tys. pozycji inwentarzowych i znacznie więcej pojedynczych zabytków. Muzeum prowadzi własną bibliotekę z księgozbiorem liczący ok. 25. tys. pozycji.

Każdego roku muzeum realizuje ok. 20 wystaw czasowych i podobną liczbę imprez okolicznościowych. Wiele z nich było nagradzanych, a także prezentowanych w innych ośrodkach w kraju i za granicą. Od 1978 r. muzeum prowadzi coroczne, stacjonarne badania archeologiczne. Dużą rolę w codziennej pracy muzeum odgrywa działalność edukacyjna. Oprócz bogatej oferty lekcji muzealnych organizowane są warsztaty twórcze i liczne konkursy. Od 1989 r. jest organizatorem corocznych korowodów grup zapustnych prowadzonych ulicami Włocławka, które jako wielka impreza karnawałowa wpisały się na stałe w krajobraz kulturowy miasta. Muzeum organizuje także inne masowe imprezy plenerowe. Od 1993 r. na terenie Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce odbyło się 36 festynów folklorystycznych, a we Włocławku organizowane są systematycznie kolekcjonerskie jarmarki staroci.

Muzeum prowadzi prężną działalność wydawniczą. Od 1985 r. wydaje w cyklu dwuletnim periodyk naukowy pod nazwą „Rocznik Muzealny”. Jest to publikacja zawierająca treści związane z działalnością naukową oraz badawczą prowadzoną przez pracowników instytucji.

Przez ponad 100 lat istnienia, muzeum wydało drukiem kilkadziesiąt opracowań naukowych z zakresu sztuki, historii, etnografii, archeologii. Poprzez działalność wydawniczą stara się propagować posiadane zbiory, mówiące o historii miasta, jego rozwoju, kulturze i sztuce, a także folklorze, obyczajach, tradycjach związanych z życiem codziennym wsi kujawskiej i dobrzyńskiej. Gros publikacji dotyczy kolekcji gromadzonych przez muzeum oraz organizowanych wystaw. Wśród wydawnictw znajdują się również opracowania biograficzne dotyczące artystów związanych z miastem i regionem.

Oprócz działalności statutowej muzeum pełni rolę ośrodka konsolidującego środowiska naukowe i twórcze. Jest miejscem spotkań środowiskowych, organizatorem sesji naukowych i koncertów.

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej posiada cztery oddziały na terenie Włocławka i dwa poza jego obrębem:

Gmach główny, ul. Słowackiego 1a

Ekspozycje stałe: Fajans włocławski 1873–1991, Galeria portretu polskiego od XVIII do 1. poł. XX w. (obrazy najwybitniejszych polskich malarzy od Bacciarelliego do Wyczółkowskiego).

Muzeum Historii Włocławka, ul. Szpichlerna 19

Ekspozycje stałe: Dzieje Włocławka od czasów najdawniejszych do 1945 r.; rekonstrukcje dawnej apteki i zakładu fotograficznego; ekspozycja wyrobów cynowych XV–XIX w.; Malarstwo Feliksa Pęczarskiego (1804–1864)

Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 6

Ekspozycje stałe: Kultura ludowa Kujaw i ziemi dobrzyńskiej (cz.I – rolnictwo, hodowla i rybołówstwo; cz.II – garncarstwo, kowalstwo, kołodziejstwo, bednarstwo, plecionkarstwo, stolarstwo; cz.III – obyczaje, sztuka ludowa i ikonografia)

Zbiory Sztuki, ul. Zamcza 10/12

Ekspozycje stałe: Rzeźba ceramiczna Stanisława Zagajewskiego (1927–2008) – niezwykłego twórcy glinianych ołtarzy; Życie i twórczość Wacława Bębnowskiego (1865–1945) – znanego twórcy secesyjnych rzeźb ceramicznych

Muzeum Stanisława Nowakowskiego w Nieszawie, ul. Mickiewicza 6

Ekspozycje stałe: w rekonstruowanych stylowo wnętrzach – Życie i twórczość Stanisława Noakowskiego (1867–1928); Twórczość Ludwika Boucharda (1828–1912); w ogrodzie lapidarium z oryginalnymi detalami Zamku Królewskiego w Warszawie

Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce, gm. Lubień Kuj.

Ekspozycje stałe: Zagroda Kujawska z XVIII–XIX w.; Zagroda Kujawska z olejarnią z XIX–XX w.; Zagroda Dobrzyńska z XVIII–XIX w.; Wiatrak „Koźlak” z ok. 1870 r.; Karczma z ok. 1780 r.; Kuźnia z XIX–XX w.; Szkoła wiejska z lat 1920–1939; Remiza strażacka z pocz. XX w.; Garncarnia z pocz. XX w., Zespół dworsko-parkowy (w trakcie realizacji)

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku