Powrót do spisu jednostek

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Andrzeja Sołtana 7, Otwock 05-400
Email
biblioteka@ncbj.gov.pl
WWW
www.ncbj.gov.pl

Narodowe Centrum Badań Jądrowych prowadzi badania podstawowe i stosowane w dziedzinach: fizyki jądrowej niskich i wysokich energii, fizyki cząstek elementarnych, promieniowania kosmicznego, fizyki plazmy, fizyki i techniki akceleratorów, fizyki i techniki reaktorów jądrowych, energetyki jądrowej, badań materiałowych, dozymetrii promieniowania jonizującego, detektorów promieniowania i elektroniki jądrowej, oceny i prognozowania zagrożeń od obiektów jądrowych i przemysłowych, metod unieszkodliwiania i składowania odpadów toksycznych i promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego, zastosowań technik jądrowych w medycynie i ochronie środowiska.

Instytut eksploatuje jedyny w Polsce jądrowy reaktor badawczy MARIA, który służy m.in. do wytwarzania izotopów promieniotwórczych, radiacyjnej modyfikacji materiałów oraz badań na wiązkach neutronów. Zakład Aparatury Jądrowej NCBJ jest jednym z kilku na świecie producentem aparatury do diagnostyki i terapii nowotworowej, m.in. akceleratorów elektronów, symulatorów rentgenowskich i stołów terapeutycznych. Ośrodek Radioizotopów POLATOM NCBJ, prowadzi działalność badawczą, wdrożeniową, produkcyjną, usługową i handlową w zakresie preparatów promieniotwórczych, radiofarmaceutyków i leków izotopowych, zestawów immunodiagnostycznych, związków znakowanych oraz źródeł i roztworów wzorcowych. Główne kierunki działalności badawczej OR POLATOM to: radiochemia, chemia analityczna, biochemia medyczna, metrologia promieniowania jonizującego oraz technologie wytwarzania radiofarmaceutyków, zestawów immunodiagnostycznych i zamkniętych źródeł promieniotwórczych. Dział Edukacji i Szkoleń NCBJ prowadzi zajęcia (wykłady, prezentacje) dla szkół i nauczycieli oraz studentów kierunków przyrodniczych na wyższych uczelniach.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku