Powrót do spisu jednostek

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Mickiewicza 5, Leszno 64-100
Email
biblioteka@pwsz.edu.pl
WWW
www.pwsz.edu.pl
NIP
697-19-81-908

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie istnieje od 1999 r. Uczelnia prowadzi studia I stopnia na 10 kierunkach (edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, ekonomia, mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika, informatyka, pielęgniarstwo, pedagogika, rolnictwo, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne) oraz liczne studia podyplomowe i kursy dokształcające. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł licencjata lub inżyniera z możliwością kontynuacji studiów na poziomie magisterskim na uczelniach wyższych w całym kraju.

PWSZ w Lesznie prowadzi własne wydawnictwo, które publikuje monografie naukowe, podręczniki skrypty z zakresu dyscyplin należących do głównych obszarów kształcenia, a także prace odnoszące się do historii i współczesnych zagadnień Leszna i okalającego go regionu. Regularnie ukazują się dwa periodyki: ilustrowany kwartalnik „Leszczyński Notatnik Akademicki” oraz recenzowane czasopismo naukowe „Scripta Comeniana Lesnensia” (kontynuacja ukazujących się od roku 2003 Roczników Naukowych). Pracami wydawnictwa kieruje Komitet Wydawniczy, który dba o utrzymywanie wysokiego poziomu merytorycznego i edytorskiego publikacji.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku