Powrót do spisu jednostek

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Przyjaźni 1 , Konin 62-510
Telefon
63 249 72 08
Email
wydawnictwo@konin.edu.pl
WWW
www.pwsz.konin.edu.pl
NIP
665-22-79-617

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie działa od roku akademickiego 1998/1999. Studia stacjonarne są w PWSZ bezpłatne. Absolwenci otrzymują dyplom licencjata lub magistra (studia filologiczne), a w przypadku kierunków technicznych – inżyniera.

Od roku akademickiego 2013/2014 w PWSZ działają trzy wydziały: Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska, Społeczno-Humanistyczny oraz Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia.

Od dwóch lat studenci PWSZ w Koninie korzystają z elektronicznych indeksów. Każdy ma indywidualne konto na portalu eOrdo Omnis, dzięki czemu może monitorować swoje osiągnięcia, opłaty za studia oraz świadczone usługi edukacyjne, stypendia. Tą drogą może również kontaktować się ze swoim dziekanatem. PWSZ ma też platformę e-learningową, na której uruchomiono kilkadziesiąt kursów. Ten rodzaj komunikacji zapewnia lepszy kontakt między wykładowcami a studentami i zwiększa efektywność kształcenia.

PWSZ w Koninie zainicjowała projekty wykraczające poza program kształcenia. Są to Akademia Młodej Przedsiębiorczości, Akademia Praktyków Biznesu i Akademia Młodego Studenta.

Uczelnia jest przyjazna osobom niepełnosprawnym. Są tu podjazdy dla wózków do wszystkich budynków uczelni, specjalne windy i sanitariaty. W Bibliotece uczelnianej zorganizowano stanowisko komputerowe z odpowiednim oprzyrządowaniem dla osób niedowidzących. Od września 2012 roku na uczelni działa pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych, który powołuje asystentów. Ich zadaniem jest przede wszystkim utrzymywanie indywidualnego kontaktu z „podopiecznym”.

PWSZ jest beneficjentem unijnego programu edukacyjnego Erasmus. Partnerami jest ponad 40 uczelni z Chorwacji, Czech, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Portugalii, Słowenii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Węgier, Włoch. Poza Erasmusem uczelnia współpracuje także z uczelniami z Cypru, Portugalii Rosji, Turcji, Ukrainy i Włoch.

Kampus uczelni mieści się w czterech kompleksach budynków, które mają kilkadziesiąt dobrze wyposażonych sal dydaktycznych, ćwiczeniowych, pracowni komputerowych i technicznych. Do dyspozycji studentów są dwa akademiki z komfortowo urządzonymi pokojami dla 220 osób w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie to największa publiczna uczelnia z 16-letnim doświadczeniem na konińskim rynku edukacyjnym. Zatrudnia wysoko wykwalifikowanych wykładowców. Prowadzi kierunki o profilu praktycznym i współpracuje z przedsiębiorcami, administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi. Na uczelni działa kilkanaście studenckich kół naukowych.

Licencjackie i inżynierskie studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach:

 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • specjalności: bezpieczeństwo systemów i procesów logistycznych, formacje umundurowane i uzbrojone, zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne
 • budownictwo
 • dietetyka
 • specjalności: poradnictwo dietetyczne, żywienie w sporcie i odnowie biologicznej
 • filologia (tylko studia stacjonarne)
 • specjalność: filologia angielska z językiem niemieckim, filologia angielska z językiem rosyjskim, filologia angielska z językiem i kulturą biznesu, specjalność: filologia germańska z językiem i kulturą biznesu, filologia germańska z komunikacją interpersonalną (nauka języka niemieckiego i komunikacji od podstaw z dodatkowym modułem językowym), filologia germańska z elementami logistyki
 • fizjoterapia
 • inżynieria środowiska
 • logistyka
 • specjalności: logistyka handlu i spedycja, logistyka i organizacja produkcji
 • mechanika i budowa maszyn
 • specjalności: automatyzacja urządzeń, konstrukcja i technologia maszyn, maszyny i urządzenia energetyczne, przygotowanie i organizacja produkcji
 • pedagogika
 • specjalności: edukacja elementarna z językiem angielskim, edukacja elementarna z informatyką szkolną, edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem pedagogiczno-psychologicznym
 • praca socjalna
 • specjalności: asystent rodziny, menedżer pomocy społecznej, praca socjalna z resocjalizacją, praca socjalna w pomocy społecznej
 • wychowanie fizyczne
 • specjalności: wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną, wychowanie fizyczne ze specjalizacją instruktorską w piłce ręcznej, piłce siatkowej, piłce nożnej, koszykówce, pływaniu, lekkiej atletyce
 • zarządzanie
 • specjalności: business management, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, komunikacja marketingowa, zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, zarządzanie logistyką, zarządzanie przedsiębiorstwami

Studia II stopnia na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim oraz filologia germańska z językiem angielskim

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku