Powrót do spisu jednostek

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Batorego 64 C, Skierniewice 96-100
Email
kszymanska@pwsz.skierniewice.pl
WWW
www.pwsz.skierniewice.pl
NIP
836-17-70-723

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach funkcjonuje od roku 2005.

Naszym celem jest umożliwienie studentom zdobycie przydatnej wiedzy i cenionych przez pracodawców umiejętności, a także wszechstronne przygotowanie ich do pracy zawodowej i samokształcenia. Wielką zaletą studiowania w PWSZ w Skierniewicach jest bezpłatna nauka w systemie zaocznym.

PWSZ zapewnia dobrze wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną. Korzystamy także z doświadczenia praktyków, którzy prowadzą zajęcia na poszczególnych specjalnościach. Nasi absolwenci, dzięki pełnej zgodności programów nauczania z obowiązującymi standardami otrzymują możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia.

W trosce o najwyższą jakość kształcenia nieustająco udoskonalamy ofertę edukacyjną Uczelni, dbamy także o rozwój i poprawę bazy materialnej i lokalowej.

Obecnie kształcimy na kierunkach:

  • Ekonomia,
  • Finanse i Rachunkowość,
  • Informatyka,
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne,
  • Socjologia,
  • Ogrodnictwo,
  • Kosmetologia,
  • Dietetyka.

W PWSZ w Skierniewicach funkcjonuje Wydawnictwo Uczelniane.

Wydawnictwo PWSZ w Skierniewicach zajmuje się wydawaniem (edycją) publikacji naukowych i dydaktycznych pracowników i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach, drukowaniem materiałów promocyjno-reklamowych Uczelni, jak też zewnętrzną działalność usługową. Wydawnictwo wydaje zeszyty naukowe, materiały konferencyjne, prace dydaktyczne (skrypty, podręczniki akademickie, antologie, wypisy i inne), materiały promocyjne, druki, broszury, jak i prace zlecone.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku