Powrót do spisu jednostek

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Zamkowa 4, Wałbrzych 58-300
Email
biblioteka@pwsz.com.pl
WWW
www.pwsz.com.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu została utworzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. Jest pierwszą w regionie całkowicie samodzielną uczelnią państwową. Po usilnych i długoletnich staraniach, rozporządzeniem MENiS z dnia 26 stycznia 2005 r. uczelnia otrzymała imię Angelusa Silesiusa.


PWSZ im. Angelusa Silesiusa prowadzi zajęcia dydaktyczne na poziomie pierwszego stopnia studiów licencjackich (administracja, architektura wnętrz, filologia angielska, kosmetologia, pedagogika, pielęgniarstwo, techniki dentystyczne) i inżynierskich (bezpieczeństwo i higiena pracy, logistyka) oraz drugiego stopnia – studia magisterskie (administracja, logistyka). Uczelnia przyjęła strukturę instytutową, w skład której wchodzą: Instytut Społeczno-Prawny, Instytut Przyrodniczo-Techniczny, Instytut Społeczno-Prawny, Instytut Zdrowia.


Siedziba uczelni zlokalizowana jest w centrum miasta, gdzie w 2004 r. uczelnia otrzymała od miasta zespół pałacowo-parkowy rodu Czettritzów na potrzeby studentów; w 2010 r. uczelnia odkupiła kolejny budynek w centrum miasta tworząc swoisty kampus, który uzupełniają 2 budynki akademiki dla studentów.


Misją uczelni jest nie tylko przekazanie studentom określonego zasobu wiedzy, ale przede wszystkim kształtowanie sprawności umysłowych i wyposażenie absolwentów w umiejętności, które umożliwią samodzielne rozwiązywanie wyłaniających się problemów i doskonalenie warsztatu pracy. Podstawowym i szczególnym celem jest wykształcenie absolwenta – refleksyjnego praktyka, dla którego wiedza teoretyczna będzie podstawą prawidłowego, profesjonalnego wykonywania zawodu. Uczelnia dąży do tego, aby jej absolwent był z jednej strony zawodowcem, z drugiej zaś człowiekiem mobilnym w nieustannym doskonaleniu się i zdobywaniu nowych specjalności, po to, aby działać sprawnie w warunkach wolnego rynku.


Uczelnia prowadzi własne wydawnictwo, które publikuje monografie naukowe, podręczniki oraz skrypty dla studentów z zakresu dyscyplin należących do głównych obszarów kształcenia, a także prace odnoszące się do historii i współczesnych zagadnień Wałbrzycha i najbliższych okolic. Regularnie wydawany jest też uczelniany biuletyn informacyjny „Silesius Info”.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku