Powrót do spisu jednostek

Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Na Kotlinę 8, Jasło 38-200
Email
biblioteka@psw.jaslo.pl
WWW
www.psw.jaslo.pl

Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle zamieszczona przy ul. Na Kotlinę 8, działalność edukacyjną rozpoczęła z dniem 1 października 2001 roku. Jest uczelnią niepubliczną wpisaną w rejestr uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr. „213”. Uzyskała pozwolenie na działalność na czas nieokreślony. Zajęcia dydaktyczne odbywają się we własnym budynku o pow. 2800m2 oddanym do użytkowania w miesiącu maju 2008 roku. Do dyspozycji studentów są: 3 sale wykładowe wyposażone m.in. w sprzęt audiowizualny, siedem sal ćwiczeniowych, dwie pracownie komputerowe oraz trzy pracownie przedmiotowe. Ponadto w budynku uczelni znajduje się biblioteka oraz dziekanat. W strukturze organizacyjnej uczelni jest wyodrębniony Wydział Ekonomii, Gospodarki Przestrzennej i Transportu.

W ramach wydziału odbywa się kształcenie studentów na trzech kierunkach;

Ekonomia; I stopnień (licencjat)- okres trwania 3 lata. Studenci mają do wyboru specjalności;

 • Ekonomika handlu i usług
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Informatyka w biznesie
 • Rachunkowość i podatki
 • Ekonomika i organizacja małych i średnich przedsiębiorstw

Ekonomia; II stopień (magisterski) , okres trwania 2 lata. Specjalności;

 • Ekonomika przedsiębiorstw
 • Ekonomika transportu
 • Ekonomika handlu i usług
 • Informatyka w biznesie
 • Rachunkowość i podatki

Gospodarka przestrzenna; studia I stopnia (inżynierskie), trwające 3,5 roku. Specjalności;

 • Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami
 • Rozwój miast i regionów

Transport; studia I stopnia (inżynierskie), trwające 3,5 roku Specjalności;

 • Transport i spedycja
 • Inżynieria ruchu
 • Logistyka przedsiębiorstw
 • Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

Mapa Google

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku