Powrót do spisu jednostek

Politechnika Gdańska - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
G. Narutowicza 11/12, Gdańsk 80-233
Telefon
58 347 1634
Email
piotr.plotka@eti.pg.gda.pl
WWW
http://eti.pg.gda.pl/
NIP
584-030-35-93

Wydział ETI istnieje od 1952 roku i obecnie kształci blisko 4000 studentów na czterech kierunkach (automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka oraz inżynieria biomedyczna) na studiach I i II stopnia, a także studiach doktoranckich. Wydział składa się z 16 katedr, prowadzących aktywnie badania:

 • Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów
 • Katedra Architektury Systemów Komputerowych
 • Katedra Inżynierii Biomedycznej
 • Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej
 • Katedra Inżynierii Oprogramowania,
 • Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych
 • Katedra Metrologii i Optoelektroniki
 • Katedra Sieci Teleinformacyjnych
 • Katedra Systemów Automatyki
 • Katedra Systemów Decyzyjnych
 • Katedra Systemów Elektroniki Morskiej
 • Katedra Systemów Geoinformatycznych
 • Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych
 • Katedra Systemów Mikroelektronicznych
 • Katedra Systemów Multimedialnych
 • Katedra Teleinformatyki

Łącznie we wszystkich katedrach Wydziału zatrudnionych jest:

  - wg tytułów i stopni
 • 21 profesorów tytularnych,
 • 22 doktorów habilitowanych,
 • 112 doktorów,
 • - wg stanowisk
 • 14 profesorów zwyczajnych,
 • 17 profesorów nadzwyczajnych,
 • 5 docentów,
 • 115 adiunktów,
 • 10 asystentów,
 • 43 wykładowców.

Liczba pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale wynosi 201.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie dyscyplin: elektroniki, informatyki, telekomunikacji, automatyki i robotyki oraz inżynierii biomedycznej, a także doktora habilitowanego w zakresie dyscyplin: elektroniki, informatyki i telekomunikacji. Wydział prowadzi studia doktoranckie w każdej z tych dyscyplin. Od 1992 roku Wydział ETI posiada najwyższą kategorię naukową, A.

Działalność naukowa Wydziału jest różnorodna, a główne jej kierunki odpowiadają wyżej wymienionym dyscyplinom naukowym (tym samym także prowadzonym kierunkom kształcenia). Wyróżniającymi się dziedzinami działalności naukowej Wydziału są teoria i technika mikrofalowa, teoria i technika sterowania komputerowego, komputerowe systemy pomiarowe i diagnostyczne, optoelektronika, teoria i technika systemów telekomunikacyjnych, elektronika i informatyka medyczna i akustyka. Znaczące osiągnięcia naukowe uzyskiwane są również w zakresie szeroko rozumianej inżynierii oprogramowania oraz naukach informacyjnych. Wydział nieprzerwanie uczestniczy w wielu priorytetowych krajowych i międzynarodowych programach badawczych i rozwojowych, począwszy od IV, poprzez V, VI i VII Program Ramowy UE, Eureka, COST, itd.). Suma przyznanych przez UE funduszy przekroczyła już kilkanaście milionów euro. Więcej informacji można znaleźć na stronach Wydziału ETI PG pod adresem http://www.eti.pg.gda.pl. Liczne wdrożenia wyników prowadzonych badań, współpraca z wieloma instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami, znaczna liczba realizowanych grantów oraz prac naukowych korzystnie świadczą o aktywności naukowej pracowników Wydziału ETI.

Wymiernym efektem aktywności naukowo-badawczej jest liczba publikacji, która w ostatnich latach utrzymuje się na poziomie 500 rocznie; z tej liczby jedną trzecią stanowią publikacje zagraniczne, a ok. 20% to publikacje w czasopismach z listy JCR. Obecnie Wydział realizuje kilkanaście projektów na zlecenie firm krajowych i zagranicznych oraz grantów europejskich, kilkadziesiąt grantów ministerialnych, kilka projektów celowych, dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a także projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pracownicy wydziału są autorami wielu innowacyjnych pomysłów i wdrożeń, za które otrzymują liczne nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Rady Ministrów oraz Rektora PG, stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i subsydia profesorskie FNP. Jeden z pracowników Wydziału został laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (tzw. Polski Nobel). Wydział został też laureatem prestiżowego konkursu „Wynalazek roku 2013” za tzw. „Cyberoko”. Trzech pracowników WETI jest członkami korespondentami PAN, a wielu pracowników WETI wchodzi w skład komitetów PAN oraz jest członkami takich międzynarodowych organizacji, jak IFIP, IEEE, AUDIO ENGINEERING SOCIETY, IFAC, IMECKO, SID, OSA SPIE CODATA, ISCU oraz krajowych komisji i ciał doradczych, między innymi w MNiSW. Jeden z pracowników otrzymał zaszczytny i rzadki na świecie tytuł Fellow IEEE. Sukcesy naukowe odnoszą także młodzi pracownicy nauki, o czym świadczą liczne wyróżnienia, np. w ramach rządowego programu wspierania innowacyjności w nauce Top 500 Innovators (2 laureatów). W 2014 roku studenci z Wydziału ETI zdobyli Mistrzostwo Świata w konkursie Odyseja Umysłów , które odbyły się na Iowa State University w dniach 28-31 maja. W studenckiej kategorii wiekowej w problemie techniczno-teatralnym nie mieli sobie równych.

Mapa Google

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku