Powrót do spisu jednostek

Polskie Towarzystwo Badania Gier

Rodzaj jednostki
Towarzystwo naukowe
Adres
Kossaka 9/7, Poznań 60-759
Telefon
61 866 04 22
Email
jszeja@pro.onet.pl
WWW
ptbg.org.pl
NIP
77-92-31-000-3

PTBG to pierwsze naukowe towarzystwo ludologiczne w Polsce, założone w 2004 r. i zarejestrowane w 2005 roku w Poznaniu. Skupia naukowców, doktorantów i studentów z wielu uczelni, którzy zajmują się szeroko pojętą problematyką gier. Jego celem jest popularyzowanie i rozwijanie wiedzy o grach, zarówno w ujęciu teoretycznym (inter-/transdyscyplinarnie i od strony nauk szczegółowych), jak i praktycznym (tworzenie i rozpowszechnianie gier; zastosowania dydaktyczne). Od roku 2005 do teraz (do roku 2014) zostało powołanych sześć statutowych Kół PTBG (w Poznaniu, Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu). Informacje i komunikaty dotyczące działalności Kół publikowane są na witrynie internetowej PTBG, w odpowiednich działach forum oraz w profilu towarzystwa w serwisie Facebook.

Aktualny skład osobowy władz PTBG (Zarzadu Głównego i Rady) można znaleźć na stronie internetowej towarzystwa.

Towarzystwo organizuje – samodzielnie i we współpracy z instytucjami naukowymi –konferencje, spotkania i panele naukowe oraz inne przedsięwzięcia związane z badaniem gier. Od 2005 r. PTBG organizuje cykl międzynarodowych konferencji naukowych pt. "Kulturotwórcza funkcja gier". Do tej pory (do roku 2014) odbyło się dziewięć konferencji. Oficjalna witryna internetowa każdej bieżącej konferencji: www.gry.konferencja.org. Kontakt z Sekretariatem konferencji: gry@konferencja.org.

Publikacje PTBG

„Homo Ludens” to pierwszy ludologiczny periodyk naukowy w Polsce i zarazem oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Badania gier ukazujące się od 2009 roku. Tytuł pisma nawiązuje do klasycznej już pozycji holenderskiego historyka i antropologa kultury Johana Huizingi Homo Ludens. Zabawa jako źródło kultury (1938). Czasopismo publikuje artykuły przeglądowe, ogólne i przyczynkowe, wspomnieniowe oraz recenzje i sprawozdania w języku polskim, angielskim i niemieckim. Pismo ukazuje się z częstotliwością jednego numeru na rok. Dotychczas (do roku 2012) ukazały się cztery numery periodyku. Wszystkie numery czasopisma dostępne są do pobrania z oficjalnej witryny internetowej: ptbg.org.pl/HomoLudens w bezpłatnej, pełnotekstowej wersji cyfrowej. Kontakt z redakcją: HomoLudens@ptbg.org.pl lub SurdykMG@amu.edu.pl.

Wcześniejsze publikacje PTBG

W poprzednich latach (2007–2008) wśród publikacji Polskiego Towarzystwa Badania Gier ukazały się:

  1. Surdyk A. (red.), 2007, Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. Tom I, seria „Język–kultura–komunikacja” nr 1, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
  2. Surdyk A., Szeja J.Z. (red.), 2007, Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. Tom II, seria „Język–kultura–komunikacja” nr 2, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
  3. Surdyk A., Szeja J.Z. (red.), 2008, Kulturotwórcza funkcja gier. Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym, „Homo Communicativus”, nr 2(4), ZTIFK UAM, Poznań [dostępne do pobrania w darmowej wersji cyfrowej online ze strony: ].
  4. Surdyk A., Szeja J.Z. (red.), 2008, Kulturotwórcza funkcja gier. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności, „Homo Communicativus”, nr 3(5), ZTIFK UAM, Poznań [dostępne do pobrania w darmowej wersji cyfrowej online ze strony: ].

Mapa Google

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku