Powrót do spisu jednostek

Polskie Towarzystwo Ceramiczne w Krakowie

Rodzaj jednostki
Towarzystwo naukowe
Adres
Al. Mickiewicza 30, B-8, Kraków 30-059
Telefon
12 617 23 97
Email
pedzich@agh.edu.pl
WWW
ptcer.pl
NIP
677-192-02-04

Polskie Towarzystwo Ceramiczne (PTCer) istnieje od 1984 roku. Jego powstanie zainspirowane zostało na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej. Podstawowe cele statutowe Towarzystwa to rozwijanie działalności naukowej, dydaktycznej oraz kulturalnej w zakresie ceramiki użytkowej, artystycznej, budowlanej, technicznej i ogniotrwałej, elektrotechnicznej, materiałów ściernych, szkła i emalii, materiałów wiążących, materiałów dla ochrony środowiska i konserwacji zabytków oraz innych dziedzin nauk ceramicznych.

PTCer prowadzi działalność głównie poprzez organizowanie konferencji naukowych i seminariów oraz działalność wydawniczą w zakresie określonym przez wyżej wymienione cele statutowe czyli dotyczącym jak najszerzej rozumianej ceramiki.

Towarzystwo jest polskim przedstawicielem w organizacjach międzynarodowych: Europejskim Towarzystwie Ceramicznym (European Ceramic Society) oraz Międzynarodowej Federacji Ceramicznej (International Ceramic Federation).

W obrębie PTCer działa siedem Sekcji: Sekcja Szkła, Sekcja Ceramiki Szlachetnej i Techniczej, Sekcja Budowlanych Materiałów Wiążących, Sekcja Materiałów Ogniotrwałych, Sekcja Historii Ceramiki, Sekcja Surowców Mineralnych i Sekcja Kształcenia i Badań.

Od 2001 roku PTCer jest właścicielem kwartalnika Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials (obecnie red. nacz. Waldemar Pyda). Ponadto od 1991 Towarzystwo współpracuje z Krakowskim Oddziałem Komisji Nauk Ceramicznych PAN wspólnie wydając serię wydawniczą Ceramika (Ceramics) – Polski Biuletyn Ceramiczny. Do tej pory ukazało się w tej serii 115 wolumenów.

W roku 2013 Towarzystwo zorganizowało swoją dziewiątą konferencję tradycyjnie odbywającą się w Zakopanem. Jest to najpoważniejsza cykliczna krajowa konferencja dotycząca ceramiki gromadząca zazwyczaj ponad 200 uczestników. Ponadto Towarzystwo tradycyjnie wspomaga inne podmioty w ich działaniu: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w organizacji seryjnej konferencji naukowo-technicznej „Polska Ceramika”; IPPT PAN i Politechnikę Warszawską w organizacji międzynarodowych spotkań „“Nowoczesne technologie otrzymywania materiałów ceramicznych i metody ich badań” oraz Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych i ICiMB oddział w Gliwicach w organizacji serii konferencji międzynarodowych „Materiały ogniotrwałe w metalurgii – wytwarzanie, metody badań, zastosowania”.

Najważniejsze własne międzynarodowe spotkania organizowane przez PTCer to:

  • 11th European Ceramic Society Conference & Exposition w 2009 roku w Krakowie (ponad 800 uczestników);
  • „Ceramic Reliability” ECerS Topical Meeting w Krakowie w 2006;
  • „Transparent Ceramics” Workshop 2012
  • „Rapid Prototyping and Laser Formation of Ceramics” Workshop 2014

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku