Powrót do spisu jednostek

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne w Poznaniu

Rodzaj jednostki
Towarzystwo naukowe
Adres
Al. Niepodległości 4, Poznań 61-874
Telefon
602 869 156
Email
kataszaj@amu.edu.pl
WWW
www.poltowneo.org

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne powstało w roku 1929 i jest jedynym w Rzeczpospolitej Polskiej wielojęzycznym stowarzyszeniem tych wszystkich, których dotyczy nauczanie języków obcych: naukowców, tłumaczy i nauczycieli wszystkich poziomów i typów szkół. Jest członkiem-założycielem Fédération internationale des Professeurs de langues vivantes - FIPLV, światowej federacji skupiającej organizacje nauczycieli języków obcych (nowożytnych). Federacja została uznana przez UNESCO za ważną organizację pozarządową, o czym świadczy przyznany jej status typu B.

Celem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego jest popularyzowanie i rozwijanie wiedzy o językach i kulturach nowożytnych, w ujęciu teoretyczno-praktycznym, zwłaszcza w dziedzinie dydaktyki językowej, ze szczególnym uwzględnieniem wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań praktycznych.

Realizacji tych celów służą następujące formy działalności:

  • sesje naukowe, konferencje, zjazdy i seminaria,
  • publikacje wydawnictw,
  • konferencje, wykłady, warsztaty i dyskusje o charakterze naukowo-badawczym lub popularyzacyjnym,
  • zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych, dotyczących w szczególności zakresu odpowiadającego celom Towarzystwa,
  • przedkładanie władzom oświatowym wniosków dotyczących nauczania języków nowożytnych,
  • organizacja olimpiad językowych,
  • współpraca z towarzystwami naukowymi i pokrewnymi instytucjami w kraju i za granicą.

Aktualnie Towarzystwo liczy ponad 300 członków reprezentujących wiodące ośrodki naukowe i placówki dydaktyczne. Wybitnie zasłużonym działaczom Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego przyznawana jest odznaczenie honorowe "Medal im prof. Ludwika Zabrockiego".

W czasopiśmie Neofilolog publikowane są wybrane teksty związane z tematyką dorocznych konferencji naukowych Towarzystwa. Ponadto jeden tom w roku poświęcony jest wybranej problematyce związanej z aktualnymi tendencjami w zakresie językoznawstwa, glottodydaktyki i akwizycji języków. Wszystkie teksty są recenzowane zgodnie z procedurą ministerialną dotyczącą wydawania czasopism naukowych.

Szczegółowe informacje nt. PTN są dostępne pod adresem http://www.potowneo.org

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku