Powrót do spisu jednostek

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne w Krakowie

Rodzaj jednostki
Towarzystwo naukowe
Adres
Montelupich 4, Kraków 31-155
Telefon
12 424 54 42
Email
biurozgpts@gmail.com
WWW
www.pts.krakow.pl

CELE PTS

 • Rozwijanie wiedzy stomatologicznej w zakresie nauk stomatologicznych i szerzenie zdobyczy nauki wśród ogółu lekarzy
 • Inicjowanie nowych problemów medycznych, również o charakterze interdyscyplinarnym.
 • Podnoszenie poziomu zawodowego lekarzy stomatologów oraz współdziałanie w dokształcaniu i doskonaleniu kadr medycznych w zakresie stomatologii.
 • Kształcenie postawy społecznej i etyki zawodowej środowiska medycznego.
 • Współdziałanie przy organizowaniu społecznego lecznictwa stomatologicznego.
 • Popularyzacja wiedzy medycznej ze szczególnym uwzględnieniem stomatologii.
 • Współdziałanie z innymi organizacjami w sprawach zawodowych lekarzy stomatologów.

PTS realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizowanie posiedzeń, sympozjów, konferencji, zjazdów i kongresów naukowych, oraz posiedzeń naukowo-szkoleniowych
 • Działalność wydawniczą
 • Kursy i wykłady dokształcające
 • Ogłaszanie konkursów na opracowywanie ważniejszych zagadnień z zakresu stomatologii oraz przyznawanie nagród za te opracowania
 • Wystawy, pokazy, wycieczki naukowe itp.
 • Kontakty i współpracę z zagranicznymi stowarzyszeniami naukowymi oraz uczestniczenie członków PTS w zjazdach i konferencjach naukowych.
 • Wymienne staże naukowo-szkoleniowe z zagranicznymi stowarzyszeniami naukowymi.
 • Prenumeratę i wymianę naukowych czasopism stomatologicznych
 • Inne prace zmierzające do podniesienia w Polsce wiedzy stomatologicznej.
 • Reprezentowanie członków PTS wobec władz państwowych i administracyjnych w sprawach zawodowych.
 • Roztaczanie opieki nad zasłużonymi lekarzami.
 • Udzielanie pomocy lekarzom rozpoczynającym pracę

PTS bierze czynny udział w pracach nad reformą studiów stomatologicznych, stażem podyplomowym i szkoleniem podyplomowych. W ramach popierania działalności naukowej Towarzystwo przyznaje corocznie nagrody za najlepsze prace opublikowane w jego organach tj. Journal of Stomatology i Protetyce Stomatologicznej. PTS współpracuje z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej opiniując wnioski członków Towarzystwa odnośnie udziału w zjazdach, kongresach i sympozjach zagranicznych. Jest członkiem Zrzeszenia Polskich Towarzystw Lekarskich oraz międzynarodowych towarzystw naukowych, z którymi stale współpracuje. Są to:

 • Międzynarodowa Organizacja Dentystyczna (Federation Dentaire Internationale, Londyn),
 • Międzynarodowa Organizacja Profilaktyki Próchnicy za Pomocą Fluoryzacji (European Organisation for Caries Research, Genewa)
 • Międzynarodowe Towarzystwo Dentystyki Dziecięcej (International Association of Dentistry for Children)
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Naukowo - Badawcze Podstawowych Nauk Medycznych i Stomatologicznych (GIRSO - Groupement International pour la Recherche Scientifique en Stomatologie et Odontologie, Barcelona)

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku