Powrót do spisu jednostek

Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna POMERANIA z siedzibą w Chojnicach

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Świętopełka 10, Chojnice 89-620
Email
pomerania@chojnice.edu.pl
WWW
www.pomeraniachojnice.edu.pl
NIP
555-19-30-312

Na podstawie Decyzji nr DSW-3-4001-490/JG/04 z dnia 19 czerwca 2004r. Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna z siedzibą w Chojnicach została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych z pozwoleniem na prowadzenie kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunku Pedagogika. Następnymi otwartymi kierunkami były kolejno:

Filologia Polska – Decyzja nr DSW-3-4003-847/05 z dnia 17 października 2005r.

Administracja – Decyzja nr DSW-3-WB-4003-121/05 z dnia 20 marca 2006r.

Bezpieczeństwo Wewnętrzne – Decyzja nr MWiSW-DNS-WUN-6022-11837-2/IŻ/11 z dnia 04 stycznia 2011r.

Pedagogika na Wydziale Zamiejscowym w Kościerzynie – Decyzja nr MWiSW-DWS-WUN-6022-14821-3/SH/11 z dnia 01 czerwca 2011r.

Uczelnia kształci słuchaczy studiów podyplomowych na specjalnościach związanych z powyższymi kierunkami w Chojnicach i w Kościerzynie.

„Pomerania” umożliwia studentom oraz osobom zainteresowanym zdobycie dodatkowych uprawnień poprzez skorzystanie z bogatej oferty kursów, szkoleń i warsztatów. W dniu 09 listopada 2010r. Uczelnia uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, pod numerem ewidencyjnym 2.22/00198/2010.

Od początku istnienia PWSH „Pomerania” zatrudnia profesjonalną kadrę dydaktyczną z Trójmiasta, Bydgoszczy, Torunia, Olsztyna, Poznania, Szczecina oraz Chojnic i okolic.

Na podstawie Zarządzenia Rektora PWSH „Pomerania” 09/R/2010 z dnia 18 maja 2010r. w ramach Wydziału Nauk Humanistycznych i Administracji utworzone zostały dwie katedry: Katedra Pedagogiki i Katedra Administracji.

W Uczelni prężnie działa Samorząd Studencki, Koło Młodych Pedagogów, Koło Aktywnych Studentów Administracji oraz Akademicki Klub Sportowy. Członkowie Samorządu aktywnie uczestniczą w pracach Zespołu ds. Kryteriów Oceny Jakości Kształcenia i Uczelnianej Komisji Stypendialnej. Organizują imprezy kulturalno-rozrywkowe (Otrzęsiny, Bal Pomeranii), sportowo-rekreacyjne (grill, spływ kajakowy) oraz społecznie użyteczne (akcja poboru krwi). Angażują się w prace związane z organizowanymi przez Uczelnię konferencjami międzynarodowymi, sympozjami, wykładami otwartymi itp. oraz promują ją podczas Targów Edukacyjnych. PWSH „Pomerania” zapewnia swoim studentom bogatą ofertę pomocy stypendialnej. Działające we współpracy z powołaną przez Rektora Społeczną Radą Pracodawców oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnicach Akademickie Biuro Karier uczestniczy m.in. w przedsięwzięciach związanych z aktywizacją zawodową studentów i absolwentów.

Dorobek pracowników naukowych Uczelni dokumentowany jest sukcesywnie w akademickich wydawnictwach takich jak Acta Pomerania, Z problemów administracji, Z problemów bezpieczeństwa, Z problemów pedagogiki i in. Informacje bieżące z życia „Pomeranii” zawarte są w kwartalniku Żak Chojnicki. Funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Wydawnictw PWSH sprawuje Rektor, dr Janusz Gierszewski.

Na mocy zawartych Porozumień, Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania” współpracuje m.in. z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Fundacją Fuhrmanna, Powiatowym Urzędem Pracy, Komendą Główną Policji i Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.

Mapa Google

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku