Powrót do spisu jednostek

Śląskie Towarzystwo Entomologiczne w Bytomiu

Rodzaj jednostki
Towarzystwo naukowe
Adres
Pl. Jana III Sobieskiego 2, Bytom 41-902
Telefon
32 2813401 wew.125
Email
a.larysz@muzeum.bytom.pl
WWW
www.lepidoptera.slask.pl/ste.html

Societas Entomologica Silesiana - Silesian Entomological Society - Schlesische Entomologische Gesellschaft

Rok założenia: 1992

Siedziba: Bytom (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu)

Charakterystyka działalności

Inicjatorami założenia stowarzyszenia byli: Jerzy A. Lis, Roland Dobosz, Antoni Kuśka, Mirosław Nakonieczny. Grupę członków-założycieli tworzyły 23 osoby, w większości będące członkami Górnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

Celem Towarzystwa jest przyczynianie się do rozwoju nauki z zakresu szeroko pojętej entomologii, upowszechnianie i rozwijanie zainteresowań entomologicznych w społeczeństwie oraz przyczynianie się do zintegrowania środowiska entomologicznego, podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody i współpraca z innymi stowarzyszeniami oraz z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

Towarzystwo kontynuuje działalność Górnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, powstałego w 1957 r. w Bytomiu (zakończył on działalność z chwilą powstania ŚTE). Stało się spadkobiercą tradycji Entomologischer Verein Oberschlesien, działającego w latach 1902–1945 w Bytomiu. Członkami towarzystwa są naukowcy – specjaliści z różnych dyscyplin entomologii oraz amatorzy i miłośnicy owadów. Towarzystwo ma charakter ogólnopolski.

Działalność towarzystwa opiera się na pracy społecznej członków. Środki finansowe na działalność towarzystwo czerpie ze składek członkowskich i dotacji celowych.

Formy działalności:

Towarzystwo organizuje entomologiczne badania terenowe w różnych regionach Polski, głównie na Śląsku oraz za granicą. Kompleksowe badania prowadzone były na terenie „Żabich Dołów” w Bytomiu, przyczyniając się do utworzenia tam zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Od wielu lat systematycznie badany jest rezerwat leśny „Segiet” w Bytomiu, a w latach 1997–1999 eksplorowano rezerwaty kserotermiczne Ponidzia. Towarzystwo zorganizowało w latach 2000–2002 eskpedycje naukowe do Turcji w Góry Amanus, co zaowocowało odkryciem wielu nowych dla nauki gatunków owadów.

Na zebraniach (4 w ciągu roku) członkowie wygłaszają referaty poświęcone prowadzonym badaniom oraz bieżącym problemom entomologii.

Członkowie towarzystwa uczestniczą w upowszechnianiu osiągnięć nauki, prowadząc prelekcje w szkołach, współorganizując wystawy czasowe i objazdowe w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu („Owady i ludzie” – 1994, „Co w budkach piszczy” – 1996, „Wyprawa po złote runo Amanus 2000–2001” – 2002).

Śląskie Towarzystwo Entomologiczne współpracuje z Polskim Towarzystwem Entomologicznym. Kontakty zagraniczne obejmują liczne towarzystwa entomologów oraz instytucje naukowe w Niemczech, Rosji, Ukrainie i Czechach.

Wydawnictwa ciągłe:

Acta entomologica silesiana ISSN 1230-7777, wydawany od 1993 r.

Mapa Google

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku