Powrót do spisu jednostek

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Sienkiewicza 9, Łódź 90-113
Email
akoszelowicz@swspiz.pl
WWW
www.warszawa.san.edu.pl

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi została utworzona 19 grudnia 1994 r. na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej Nr DNS 3-145/TBM/362/94 udzielającej pozwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej pod nazwą „Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania” z siedzibą w Łodzi i wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych w styczniu 1995 r. pod numerem 52. W dniu 12 grudnia 2011 r. pozytywną decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia uzyskała nowy wpis, zmieniający nazwę na ze Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi na Społeczną Akademię Nauk w Łodzi. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów: studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na następujących kierunkach:

 • administracja (studia pierwszego stopnia),
 • architektura i urbanistyka (studia pierwszego stopnia),
 • bezpieczeństwo narodowe (studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia),
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia pierwszego stopnia),
 • ekonomia (studia pierwszego stopnia),
 • filologia (studia pierwszego i drugiego stopnia),
 • finanse i rachunkowość (studia pierwszego stopnia),
 • fizjoterapia (studia pierwszego i drugiego stopnia),
 • geodezja i kartografia (studia pierwszego stopnia),
 • grafika (studia pierwszego stopnia),
 • informatyka (studia pierwszego i drugiego stopnia),
 • kosmetologia (studia pierwszego stopnia),
 • kulturoznawstwo (studia pierwszego stopnia),
 • logistyka (studia pierwszego stopnia),
 • organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (studia pierwszego stopnia),
 • pedagogika (studia pierwszego i drugiego stopnia),
 • praca socjalna (studia pierwszego stopnia),
 • psychologia (jednolite studia magisterskie),
 • socjologia (studia pierwszego stopnia),
 • stosunki międzynarodowe (studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie),
 • zarządzanie (studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie),
 • zdrowie publiczne (studia pierwszego stopnia)

oraz studia podyplomowe, kursy i specjalistyczne szkolenia.

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Posiada dziesięć, utworzonych na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wydziałów zamiejscowych w:

 • Brodnicy,
 • Garwolinie,
 • Kołobrzegu,
 • Olkuszu,
 • Ostrowie Wielkopolskim,
 • Warszawie,
 • Zduńskiej Woli,
 • Słupsku,
 • Skarżysku-Kamiennej,
 • Szczecinku

oraz zamiejscowe ośrodki dydaktyczne.

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora posiadają obecnie dwie jednostki organizacyjne Społecznej Akademii Nauk:

 • Wydział Zarządzania SAN posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu przyznane z dniem 18 grudnia 2006 r. (decyzja Nr BCK-II-U-487/2006);

 • Instytut Anglistyki Wydziału Zamiejscowego w Warszawie SAN posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo przyznane z dniem 21 października 2011 r. (decyzja Nr BCK-I-U-DR-304/2011).

 • Zaplecze konferencyjno-hotelowe i domy studenckie

  Społeczna Akademia Nauk oddała do użytku kompleks akademicki na ul. Gdańskiej 121/123 w dawnym Instytucie Celulozowo-Papierniczym. Lokalizacja ta zapewnia komfortowe połączenie komunikacją miejską zarówno z dworcami PKP – Łódź Fabryczna oraz Łódź Kaliska, jak i z międzynarodowym lotniskiem na łódzkim Lublinku. W kompleksu skład wchodzi:

  Wydawnictwo SAN

  Świadectwem aktywności Społecznej Akademii Nauk w zakresie badań naukowych, konferencji i pracy dydaktycznej jest jej dorobek publikacyjny. W celu jego intensyfikacji utworzono Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, kierowane przez Kolegium Wydawnicze.

  Czasopisma i serie wydawnicze, wydawane przez Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk:
  • „Przedsiębiorczość i Zarządzanie – miesięcznik, posiada 7 punktów na ministerialnej liście czasopism punktowanych z grupy B.
  • Seria „Studia i Monografie” – monograficzne opracowania zagadnień związanych z zarządzaniem, psychologią, ekonomią, marketingiem i dziedzinami pokrewnymi.
  • Seria „Podręczniki i skrypty” – tematyczne opracowania materiałów, przeznaczone głównie dla studentów jako pomoc dydaktyczna zarządzania, psychologii, ekonomii, finansów i rachunkowości, marketingu, filologii angielskiej, metodologii badań, zdrowia publicznego i in.
  • „Pedagogika Rodziny” – kwartalnik, poruszający szeroko ujętą problematykę nauk pedagogicznych.
  • „Journal of Intercultural Management” – prestiżowe czasopismo anglojęzyczne (kwartalnik) o zasięgu międzynarodowym, od 2011 roku na ministerialnej liście czasopism punktowanych - 5 punktów.
  • “Journal of Applied Computer Science Methods” (JACSM) – czasopismo anglojęzyczne (kwartalnik) o zasięgu międzynarowym, posiada 3 punkty na liście ministerialnej, z dziedziny informatyki.
  • „Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research” (JAISCR) - czasopismo anglojęzyczne (kwartalnik) o zasięgu międzynarowym z dziedziny informatyki.
  • Seria „Dyskursy o kulturze” – monograficzne opracowanie zagadnień związanych z socjologią, dziennikarstwem i kulturoznawstwem.

  Mapa Google

  Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

  Dotacje na innowacje

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku