Powrót do spisu jednostek

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Elektronowa 2, Warszawa 03-219
Email
anna.janus@janski.edu.pl
WWW
www.janski.edu.pl
NIP
521-10-81-512

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego jest jedną z najstarszych Uczelni niepublicznych w Polsce. Powstała w 1993 roku i od ponad 19 lat rozwija się dynamicznie z pożytkiem dla wielotysięcznej rzeszy studentów z Polski i zagranicy.

Uczelnia posiada 7 wydziałów w miastach w różnych regionach Polski: Chełm, Elbląg, Kraków, Łomża, Opole, Warszawa, Zabrze. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego specjalizuje się w kształceniu na poziomie wyższym, zarówno w formie studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich), jak i studiów II stopnia (magisterskich), w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na 10 kierunkach i ponad 80 specjalnościach. Oprócz tego uczelnia posiada stale aktualizowaną, bogatą ofertę studiów podyplomowych, kursów i szkoleń. Doświadczona kadra nauczycieli akademickich kształci studentów na kierunkach: Architektura i urbanistyka, Filozofia, Gospodarka przestrzenna, Pedagogika, Pielęgniarstwo, Politologia, Socjologia, Stosunki międzynarodowe, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie. Ze szczegółową ofertą Uczelni można się zapoznać na stronie www.janski.edu.pl.

Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną powołaną przez Konwent Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Realizuje zadania wydawnicze, dystrybucyjne i promocyjne. Publikuje książki naukowe (monografie, serie wydawnicze, prace zbiorowe) oraz czasopismo naukowe „Zarządzanie i Edukacja”. Czasopismo „Zarządzanie i Edukacja” znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego specjalizuje się w podręcznikach akademickich z dziedzin nauki, których problematyka odpowiada kierunkom studiów i badań naukowych, prowadzonych przez Uczelnie. Autorami ponad 40 tytułów książek, które do tej pory ukazały się nakładem Wydawnictwa, są nie tylko wykładowcy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, ale również pracownicy naukowi z innych ośrodków akademickich, a także doświadczeni praktycy, zajmujący się działalnością dydaktyczną. Na łamach czasopisma naukowego „Zarządzanie i Edukacja” wypowiadają się autorzy zarówno z Polski, jak i z zagranicy, osoby posiadające ugruntowaną w świecie nauki pozycję, ale także rozpoczynający swoją karierę naukową.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku