Powrót do spisu jednostek

Towarzystwo Konsultantów Polskich, Oddział Gdańsk

Rodzaj jednostki
Towarzystwo naukowe
Adres
Grunwaldzka 311, Gdańsk 80-309
Telefon
58 347 2018
Email
tkp@konsulting.gda.pl
WWW
www.konsulting.gda.pl
NIP
586-20-61-953

Towarzystwo Konsultantów Polskich O/Gdańsk jest organizacją skupiającą konsultantów ze wszystkich dziedzin i ukierunkowaną przede wszystkim na współpracę z konsultantami ze środowisk naukowo-technicznych różnych specjalności, w tym ze specjalistami o najwyższych naukowych i praktycznych kwalifikacjach. Aktywność statutowa TKP związana jest z promocją myśli ekonomicznej, technicznej i naukowej oraz innowacji, organizowaniem badań, studiów, kursów, szkoleń, oraz krajowych i międzynarodowych sympozjów i konferencji, wydawnictwem materiałów szkoleniowych i książek naukowo-technicznych w swoim Centrum Wydawniczym PWNT (Pomorskim Wydawnictwie Naukowo-Technicznym) , jak również z integracją zawodową, ogólnokrajową oraz europejską.

Podstawowa działalność gospodarcza Towarzystwa wyraża się odpłatnym udzielaniem konsultacji, wykonywaniem ekspertyz oraz orzeczeń technicznych i innych opisanych na stronach www.konsulting.gda.pl. Działa także w innych dziedzinach, które są przydatne w szeroko pojmowanym rozwoju zawodowym zarówno konsultantów, wysokiej klasy specjalistów oraz pracowników nauki, jak również społeczności Wybrzeża i Regionu Pomorskiego, zwłaszcza społeczności akademickiej. Wszystkie informacje dotyczące spraw członkowskich oraz dane o władzach Oddziału i jego strukturze znaleźć można na ww. stronach TKP O/Gdańsk.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku