Powrót do spisu jednostek

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
J. Słowackiego 114/118, Piotrków Trybunalski 97-300
Email
wydawnictwo@unipt.pl
WWW
www.unipt.pl

Filia kieleckiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim posiada dwa wydziały: Wydział Nauk Społecznych i Wydział Filologiczno-Historyczny.

W obrębie dwuwydziałowej struktury funkcjonują Instytuty: Nauk Pedagogicznych, Filologii Polskiej, Historii, Stosunków Międzynarodowych, oraz Katedry: Ekonomii, Zarządzania, Filologii Angielskiej i Pracownia Informatyki. Ponadto w ramach Filii istnieje Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Biblioteka, Wydawnictwo i Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Filia prowadzi współpracę naukową w zakresie rozwoju kadry, badań naukowych z Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem Śląskim.

Współpracuje też z ośrodkami zagranicznymi w Kijowie, Łucku, Brześciu, Mikołajowie, Wilnie, Wielkim Nowgorodzie i Londynie.

Zadania dydaktyczno-naukowe w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim realizuje 172 nauczycieli akademickich, w tym: 34 profesorów, 98 adiunktów oraz 40 osób zatrudnionych na stanowiskach asystentów, starszych wykładowców, wykładowców i lektorów.

Piotrowska Uczelnia kształci studentów na 8 kierunkach studiów: magisterskich – pedagogika, filologia polska, historia, stosunki międzynarodowe oraz na studiach licencjackich – filologia angielska, ekonomia, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku