Powrót do spisu jednostek

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Cypriana Kamila Norwida 25/27, Wrocław 50-375
Email
ewa.jaworska@up.wroc.pl
WWW
www.up.wroc.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, jako spadkobierca i kontynuator dorobku uczonych lwowskich, od 1951 roku współtworzy historię akademickiego Wrocławia i Dolnego Śląska. Jest jedyną tego typu uczelnią w Polsce południowo-zachodniej i jedną z najlepszych specjalistycznych szkół wyższych w Polsce. Dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną i badawczą, zatrudnia wielu wybitnych uczonych, prowadzących badania naukowe na światowym poziomie, często wyróżniane prestiżowymi nagrodami.

Na wrocławskim Uniwersytecie Przyrodniczym pracuje ponad 700 nauczycieli akademickich, w tym 220 profesorów. Na 23 kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, a także na studiach doktoranckich i podyplomowych kształci się ponad 11 tysięcy studentów.

Bogata oferta dydaktyczna, obejmująca studia wszystkich trzech stopni, a także studia podyplomowe i specjalizacyjne oraz kształcenie ustawiczne, jest stale wzbogacana o nowe kierunki i specjalności oraz nowoczesne formy nauczania, w tym system e-learningu.

Absolwenci uczelni są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy, często stają się liderami lokalnych środowisk, a także robią karierę w nauce, biznesie, finansach i polityce.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu aktywnie działa na rzecz środowiska i regionu, inicjuje porozumienia środowiskowe oraz integrację uczelni, a także współpracuje w ramach konsorcjów i klastrów, realizując projekty na rzecz poprawy jakości życia ludzi i zwierząt.

Otoczenie gospodarcze uczelni owocnie współpracuje z zespołami naukowymi, wdrażając wynalazki uczonych do praktyki gospodarczej.

Priorytetem wrocławskiego Uniwersytetem Przyrodniczego jest wysoka jakość w każdym obszarze działania uczelni. Najwyższe międzynarodowe standardy jakości zarządzania potwierdza certyfikat ISO przyznany po raz pierwszy w 2007 roku, potwierdzony w tym roku utrzymaniem certyfikatu PN-EN ISO 9001:2009 oraz złote godło Quality International uzyskane po raz trzeci. Uczelnia jest też laureatem nagród „Uczelnia Liderów” wraz z wyróżnieniami Primus oraz Aurea Praxis przyznawanych za jakość kształcenia.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku