Powrót do spisu jednostek

Uniwersytet Szczeciński

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Al. Papieża Jana Pawła II 22a, Szczecin 70-453
Telefon
(91) 444 20 12
Email
wydawnictwo@univ.szczecin.pl
WWW
www.usz.edu.pl

Uniwersytet Szczeciński utworzono na mocy ustawy z dnia 21 lipca 1984 roku. Aktualnie jest największą uczelnią na Pomorzu Zachodnim. Uniwersytet tworzy 13 wydziałów: Humanistyczny,Filologiczny, Prawa i Administracji, Zarządzania i Ekonomiki Usług, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Biologii, Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Nauk o Ziemi, Matematyczno–Fizyczny, Teologiczny oraz zamiejscowe wydziały: Administracji w Jarocinie, Ekonomii w Wałczu oraz Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.

Uczelnia zatrudnia około 1 200 pracowników naukowych i ponad 600 pracowników administracyjnych. Na uczelni pracuje 325 samodzielnych pracowników naukowych, 524 adiunktów, 217 asystentów, 146 starszych wykładowców i wykładowców oraz 10 lektorów.

W ciągu 28 lat istnienia na US utrzymywał się znaczący wzrost liczby studen¬tów. O ile w pierwszym roku akademickim 1985/86 studia rozpoczynało 5435 studentów (w tym 3504 na studiach dziennych), o tyle w roku akademickim 1994/95 liczba studentów wzrosła do 16921 (w tym 8321 studentów dziennych), czyli trzykrotnie. W 1985 roku kształcenie odbywało się na 17 kierunkach. Obecnie na uniwersytecie studiuje blisko 20 tysięcy studentów, z czego mniej niż połowę stanowią studenci studiów niestacjonarnych.

Na ośmiu wydziałach mających stosowne uprawnienia prowadzone są studia trzeciego stopnia – doktoranckie. Uniwersytet Szczeciński ma prawo do doktoryzowania w 15 dyscyplinach naukowych: biologia, ekonomia, geografia, historia, pedagogika, filozofia, prawo, nauki o zarządzaniu, językoznawstwo, literaturoznawstwo, teologia, fizyka i matematyka, finanse oraz nauki o polityce. Oznacza to, że Uniwersytet Szczeciński jest Uniwersytetem pierwszej kategorii spełniającym wszystkie wymagania ustawowe. Pełne uprawnienia akademickie posiada 6 wydziałów. Od roku akademickiego 2013/2014 w ofercie uczelni znajduje się 47 kierunków kształcenia.

Od 1998 r. Uniwersytet Szczeciński aktywnie uczestniczy w programie Erasmus, w ramach którego partnerami US jest obecnie ponad 130 uczelni z 26 krajów.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku