Powrót do spisu jednostek

Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Rodzaj jednostki
Towarzystwo naukowe
Adres
Plac Wolności 20, Włocławek 87-800
Telefon
(54) 2322808
Email
wtn@wtn.pl
WWW
www.wtn.pl
NIP
888-10-38-885

Włocławskie Towarzystwo Naukowe zostało założone na Zjeździe Założycielskim w Ciechocinku 16 czerwca 1979 r. Aktualnie ma swoją siedzibę w centrum Włocławka przy placu Wolności 20. Działalność Towarzystwa od ponad trzydziestu lat prowadzona jest na czterech głównych płaszczyznach: badawczej, wydawniczej, popularyzatorskiej i bibliotecznej. Nadrzędnym celem wszystkich podejmowanych inicjatyw jest propagowanie osiągnięć nauki w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego i twórczego Włocławka oraz regionu Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej. Szczególne miejsce wśród kilkudziesięciu projektów badawczych zrealizowanych przez członków Towarzystwa zajmuje problematyka regionalna. Wyniki tych badań z reguły były publikowane w oddzielnych wydawnictwach. Jednym z największych sukcesów Włocławskiego Towarzystwa Naukowego jest założona w 1995 roku Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, która kształci ponad 2 500 studentów na 8 kierunkach. Posiada własną bazę lokalową o powierzchni 15 000 m2. Trwałym osiągnięciem Towarzystwa jest prowadzona od początku działalność wydawnicza i biblioteczna. Biblioteka Naukowa im. Profesora Stanisława Leszka Bagdzińskiego liczy ponad 30 tysięcy woluminów i posiada największy w mieście i regionie zbiór książek, czasopism i dokumentów życia społecznego o tematyce regionalnej. Dorobek wydawniczy Towarzystwa to ponad 300 publikacji zwartych i periodycznych. Warte uwagi są między innymi „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” (26 tomów), Materiały do dziejów rezydencji w Polsce, t.1: Kujawy wschodnie (pięć części), t. 2: Ziemia dobrzyńska, (cztery części), Włocławski słownik biograficzny (sześć tomów), Włocławek. Dzieje miasta (t.1, 1999, t.2, 2001). Wysoki poziom edytorski wszystkich publikacji – zarówno własnych, jak i wydawanych na zlecenie – zapewnia Oficyna Wydawnicza „Lega” WTN. Oficyna przygotowuje do druku zarówno książki, jak i czasopisma, tematyka publikacji bywa bardzo zróżnicowana – są to głównie opracowania dotyczące historii, ale i z takich dziedzin jak medycyna, bankowość, ekonomia, statystyka, rolnictwo. Wydajemy również literaturę piękną (proza, poezja, wspomnienia).

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku