Powrót do spisu jednostek

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Ponurego Piwnika 49, Kielce 25-666
Email
wydawnictwo@etins.edu.pl
WWW
www.etins.edu.pl
NIP
959-14-82-885

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, TURYSTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH W KIELCACH została utworzona na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej DSW-3-0145-33/Eko/2001 z dnia 18.01.2001 r. Uczelnia została wpisana do rejestru uczelni prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej pod nr 199 i posiada osobowość prawną.

Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach prowadzi zarówno 3-letnie studia I-go stopnia (licencjackie), 3,5 letnie studia inżynierskie oraz studia II-go stopnia (magisterskie). Wszystkie poziomy studiów prowadzone są w systemie stacjonarnym (dzienne) oraz niestacjonarnym (zaoczne) na następujących kierunkach:

ZDROWIE PUBLICZNE (studia I stopnia)

w specjalnościach:

 • ochrona zdrowia pracujących
 • spa&wellness (odnowa biologiczna) z kosmetologią
 • zarządzanie w ochronie zdrowia

EKONOMIA (studia I i II stopnia)

w specjalnościach:

 • Hotelarstwo i turystyka
 • Gospodarka regionalna z ochroną środowiska
 • Gospodarka turystyczna (tylko studia II stopnia)
 • Gospodarka i administracja publiczna
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • Rachunkowość i doradztwo finansowe
 • Gospodarka i obrót nieruchomościami (tylko studia II stopnia)

PEDAGOGIKA (studia I i II stopnia)

w specjalnościach:

 • Logopedia
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Resocjalizacja
 • Resocjalizacja z pracą sądową
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym i personalnym
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna

GOSPODARKA PRZESTRZENNA (studia inżynierskie)

w specjalnościach:

 • Zagospodarowanie zieleni miejskiej
 • Planowanie przestrzenne i ocena oddziaływania na środowisko
 • Rewitalizacja terenów miejskich i przemysłowych
 • Gospodarowanie i obrót nieruchomościami
 • Planowanie i inżynieria przestrzenna

Uczelnia prowadzi także kształcenie w wydziałach zamiejscowych w Myślenicach (dla kierunków ekonomia i pedagogika) oraz w Krośnie (dla kierunku ekonomia).

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku