Powrót do spisu jednostek

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Ciepła 40, Białystok 15-472
Telefon
(85) 6750672
Email
wydawnictwa@wsfiz.edu.pl
WWW
www.wsfiz.edu.pl
NIP
542-10-18-448

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku od lat należy do czołówki uczelni niepaństwowych w Polsce. Jak podają miesięcznik „Perspektywy” oraz dziennik „Rzeczpospolita”, w 2011 r. WSFiZ uplasowała się na pierwszym miejscu w Białymstoku w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich. Uczelnia, zgodnie z decyzjami Ministerstwa, prowadzi nauczanie w uczelni macierzystej w Białymstoku, Filii w Ełku i Wydziale Zamiejscowym w Ostrowi Mazowieckiej. Uczelnia posiada bazę materialną na poziomie europejskim i kształci kadry dla wszystkich sektorów działalności społecznej. Studenci mają do wyboru 12 kierunków studiów i ponad 40 specjalności z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, humanistycznych, filologicznych i technicznych.

Najlepszą wizytówką uczelni są prestiżowe publikacje. Celem działalności Komitetu Wydawniczego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania są wydawnictwa o charakterze naukowo-dydaktycznym obejmujące: skrypty, podręczniki, wyniki badań, materiały konferencyjne, rozprawy naukowe, monografie, zeszyty naukowe, instrukcje i inne. Powyższe publikacje wykorzystywane są głównie na potrzeby realizacji procesu dydaktycznego studentów uczelni oraz szerokiego otoczenia zewnętrznego, jak również innych uczelni regionu i kraju oraz praktyki gospodarczej.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku