Powrót do spisu jednostek

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Garbary 2, Bydgoszcz 85-229
Email
piotr@byd.pl
WWW
www.wsg.byd.pl
NIP
967-10-45-448

Wydawnictwo powstało w 2004 r. Prace rozpoczęła również Rada Wydawnicza, do zadań której należą m.in. opiniowanie przedłożonych do druku prac oraz ustalanie i proponowanie planów wydawniczych Uczelni. Dorobek wydawniczy WSG za lata 1999 – 2011 obejmuje publikacje zbiorowe i monograficzne, serie wydawnicze, zeszyty naukowe, podręczniki i skrypty, wydawnictwa pokonferencyjne. Łączna ilość tytułów opublikowanych książek przekracza 80. Od początku funkcjonowania Uczelni a także kwartalnik „Kurier Uczelniany”, który zawiera sprawozdania z działalności naszej instytucji.

Prace naukowe nauczycieli akademickich są systematycznie publikowane w zeszytach naukowych, najpierw WPSTiH (w latach 2001 – 2003 wydano trzy zeszyty), a od momentu zmiany nazwy Uczelni – w Zeszytach Naukowych WSG, w ramach których utworzono serie wydawnicze: „turystyka i rekreacja”, „informatyka stosowana” oraz „ekonomia”. Dotychczas łącznie wydano 10 tomów uczelnianego wydawnictwa ciągłego. W przygotowaniu są kolejne numery. Część prac zbiorowych wydano w ramach serii wydawniczych, do których należą „Społeczeństwo – gospodarka – kultura”, „Studia i analizy europejskie” oraz „Podstawowe idee i koncepcje w geografii”. Kolejnym, istotnym z punktu widzenia statutu Uczelni elementem działalności Wydawnictwa, jest publikowanie podręczników akademickich i skryptów. Dużą popularnością cieszą się chociażby takie tytuły jak: „Zarys technologii żywności i towaroznawstwa”, „Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie”, „Zagospodarowanie turystyczne obszarów wiejskich”. Duży wkład w dorobek wydawniczy WSG wnoszą prace zbiorowe z serii „Architektura – urbanizm – studia” W niniejszym opisie wymieniono jedynie niektóre tytuły książkowe. Cały dorobek wydawniczy mogą Państwo przeglądać poniżej. Życzymy przyjemnej lektury.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku