Powrót do spisu jednostek

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Ogrodowa 47, Częstochowa 42-200
Email
biblioteka@wshit.edu.pl
WWW
www.wshit.edu.pl
NIP
949-16-88-713

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie jest niepubliczną uczelnią zawodową kształcącą studentów od 11 lat. Od początku istnienia WSHiT wypełnia swoją ofertą luki na rynku edukacyjnym, poszukując nowych, atrakcyjnych dla młodzieży kierunków, tak by jej absolwenci znaleźli swoje miejsce na trudnym rynku pracy. W oparciu o to założenie kolejno uruchamiane były kierunki studiów: Turystyka i Rekreacja, Pedagogika, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.

Liczne kontakty z przedsiębiorcami branży spożywczej nakierowały działania Uczelni na podjęcie trudu uruchomienia kształcenia specjalistów z zakresu technologów żywności. Ukoronowaniem tego trudu jest realizacja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki projektu: Program Rozwoju Uczelni: Kształcenie kadr inżynieryjnych na potrzeby rynku żywieniowego. W ramach tego programu rynek pracy zasilony zostanie 90 inżynierami - specjalistami z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka.

Wydawnictwo Uczelniane działa od 2000 roku. Od tego czasu wydano 22 skrypty i podręczniki z zakresu turystyki i hotelarstwa, trzy monografie będące pokłosiem odbywającej się cyklicznie konferencji z cyklu Turystyka – Żywienie - Żywność.

Wydajemy własny periodyk w latach 2000-2007 był to „Biuletyn Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie” a od 2007 roku „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku